Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Kluczowe zmiany w zasiłku macierzyńskim- co należy wiedzieć?

Kluczowe zmiany w zasiłku macierzyńskim- co należy wiedzieć?

Nowelizacja Kodeksu Pracy przyniosła zmiany w przepisach dotyczących zasiłku macierzyńskiego. Najnowsze zmiany zwiększają wsparcie dla rodziców po narodzinach lub adopcji dziecka. Omówimy główne zmiany. 

Główne zmiany w zasiłku macierzyńskim:

 1. Wydłużenie okresu wypłaty zasiłku:

  • 41 tygodni dla jednego dziecka,

  • 43 tygodnie dla dwójki lub więcej dzieci,

  • 38 tygodni w specjalnych przypadkach, np. dla rodzin zastępczych.

 2. Zasiłek w ramach Ustawy "Za życiem":

  • Do 67 tygodni zależnie od liczby dzieci i ich stanu zdrowia.

 3. Wysokość zasiłku macierzyńskiego:

  • Standardowo 81,5% podstawy wymiaru zasiłku, jeśli wniosek złożony jest w ciągu 21 dni po narodzinach/adopcji.

  • 70% w innych przypadkach, z możliwością jednorazowego wyrównania do 100%.

 4. Elastyczność wypłaty:

  • Możliwość podzielenia zasiłku na maksymalnie 5 części, z ostatnią częścią do końca roku, w którym dziecko skończy 6 lat.

 5. Okres przejściowy:

  • Osoby pobierające zasiłek na dzień 26 kwietnia 2023 mają prawo do zasiłku na nowych zasadach po złożeniu wniosku do 17 maja 2023.

Podsumowanie:

Nowelizacja zasiłku macierzyńskiego wprowadza wydłużenie okresu wypłat i zwiększa elastyczność w zarządzaniu urlopem, co jest korzystne dla rodziców adaptujących się do nowych wymogów życiowych. Aby być na bieżąco z aktualnymi przepisami warto wziąć udział w szkoleniach ze zmian w zasiłku macierzyńskim