Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Blog

Featured Image

W jaki sposób sztuczna inteligencja i ChatGPT mogą pomóc w przychodni?

Sztuczna inteligencja (AI) oraz systemy oparte na technologii takiej jak ChatGPT rewolucjonizują wiele aspektów codziennego życia, w tym sposób, w jaki zarządzamy zdrowiem i prowadzimy placówki medyczne. W przychodniach, gdzie efektywność obsługi pacjenta i precyzja diagnozy są kluczowe, wprowadzenie AI może przynieść znaczące korzyści. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak sztuczna inteligencja i narzędzia takie jak ChatGPT mogą wspierać pracę przychodni, poprawiając jakość usług medycznych oraz optymalizując procesy administracyjne.
Featured Image

Skuteczne leczenie ludzi - jak może pomóc ChatGPT?

W dobie rosnącej cyfryzacji i postępu technologicznego sztuczna inteligencja (AI) zyskuje coraz większe znaczenie w wielu dziedzinach życia, w tym również w medycynie. ChatGPT, będący jednym z zaawansowanych modeli językowych i opracowany przez OpenAI, otwiera nowe możliwości dla sektora zdrowia. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak ChatGPT może przyczynić się do skutecznego leczenia ludzi, stając się wsparciem dla lekarzy i pacjentów.
Featured Image

Jak nauczyciele mogą wykorzystać ChatGPT na korzyść uczniów?

W dobie cyfrowej rewolucji narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, otwierają przed nauczycielami nowe możliwości w zakresie edukacji. ChatGPT, będący zaawansowanym chatbotem generującym tekst na podstawie wprowadzonych danych, może stać się cennym wsparciem w procesie dydaktycznym. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak nauczyciele mogą wykorzystać potencjał tej technologii do wzbogacenia doświadczeń edukacyjnych swoich uczniów oraz uatrakcyjnienia procesu nauki.
Featured Image

Dlaczego dyrektor powinien pozwolić na wykorzystanie ChatGPT w szkole?

W dobie cyfrowej transformacji edukacja stoi przed wyzwaniem integracji nowoczesnych technologii, które mogą znacząco wzbogacić proces nauczania i uczenia się. Jednym z narzędzi, które zyskuje na popularności wśród edukatorów, jest ChatGPT – zaawansowany system oparty na sztucznej inteligencji, który może służyć jako wsparcie dydaktyczne zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. W niniejszym artykule przyjrzymy się argumentom przemawiającym za tym, dlaczego dyrektor szkoły powinien rozważyć implementację ChatGPT jako narzędzia wspomagającego edukację.
Featured Image

ChatGPT w urzędzie - nieoceniona pomoc dla urzędników i petentów

W dobie cyfryzacji administracji publicznej pojawienie się narzędzi takich jak ChatGPT stanowi prawdziwy przełom w komunikacji między urzędami a obywatelami. Ten zaawansowany system oparty na sztucznej inteligencji nie tylko umożliwia automatyzację rutynowych zadań, ale także zapewnia wsparcie w obsłudze zapytań i wniosków petentów. Dzięki swojej zdolności do przetwarzania języka naturalnego ChatGPT może służyć jako pierwsza linia kontaktu, odpowiadając na pytania, udzielając informacji oraz kierując użytkowników do odpowiednich działów lub formularzy. To nie tylko znacznie usprawnia pracę urzędników, ale również podnosi jakość obsługi obywateli.
Featured Image

Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo w samorządach

W dobie cyfrowej transformacji ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo stają się kluczowymi filarami nie tylko zapewniającymi bezpieczeństwo informacji w samorządach, ale również budującymi zaufanie mieszkańców. Samorządy, będące najbliższymi obywatelom jednostkami administracyjnymi, muszą podejmować skuteczne kroki w celu ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia ich przed cyberatakami, które mogłyby zagrozić nie tylko prywatności mieszkańców, ale również funkcjonowaniu całych społeczności. Niniejszy artykuł stanowi przewodnik po najlepszych praktykach i innowacyjnych narzędziach, które mogą być wykorzystane w samorządach do wzmacniania cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
Featured Image

Wprowadzenie do pracy archiwisty

Praca w charakterze archiwisty zakładowego jest bardzo odpowiedzialnym, a zarazem często niedocenianym zadaniem. Realizując zadania związane z tym stanowiskiem, mamy istotny wpływ na funkcjonowanie całej organizacji poprzez przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie, wypożyczanie i w razie potrzeby wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego. Nieprawidłowe wykonywanie któregokolwiek z tych zadań może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje, dlatego należy być należycie przygotowanym do realizacji tych zadań.
Featured Image

Asertywność - ważna umiejętność w życiu prywatnym i zawodowym

Asertywność jest kluczową umiejętnością, która pozwala na skuteczną komunikację i wyrażanie własnych potrzeb, granic oraz opinii w sposób pełen szacunku wobec siebie i innych. W życiu prywatnym pomaga budować zdrowe relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, natomiast w sferze zawodowej ułatwia negocjacje, rozwiązywanie konfliktów oraz efektywne zarządzanie zespołem. Asertywność nie jest równoznaczna z agresją! To umiejętność stanowczego, ale jednocześnie uprzejmego komunikowania swoich stanowisk.
Featured Image

Czy efektywności zawodowej można nauczyć się na szkoleniu?

Czy efektywność zawodowa jest kwestią wrodzonych talentów, czy jednak może być wyuczona? To pytanie, które od dawna nurtuje zarówno pracowników, jak i pracodawców. W dzisiejszym świecie szybkich zmian i ciągłego dążenia do doskonalenia umiejętności zawodowych szkolenia stały się nieodłącznym elementem rozwoju kariery. W tym artykule przyjrzymy się, na ile programy szkoleniowe mogą wpłynąć na zwiększenie efektywności pracy i czy rzeczywiście można nauczyć się być bardziej produktywnym w ramach organizowanych kursów i warsztatów.
Featured Image

Szkolenia online - zdobywanie wiedzy w dowolnym czasie i miejscu

W dobie cyfryzacji i nieustannego postępu technologicznego zdobywanie wiedzy stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Szkolenia online otwierają drzwi do edukacji dla osób z każdego zakątka świata, oferując elastyczność i dostępność, których trudno szukać w tradycyjnych formach nauki. W tym artykule przyjrzymy się zaletom e-learningu oraz temu, jak nowoczesne firmy edukacyjne umożliwiają rozwój osobisty i zawodowy bez konieczności opuszczania domu.
Featured Image

Dlaczego szkolenia z dostępności cyfrowej są tak ważne w XXI wieku?

W XXI wieku, w dobie wszechobecnej cyfryzacji, dostępność cyfrowa staje się kluczowym elementem zapewniającym równość szans i integrację społeczną. Szkolenia z dostępności cyfrowej są niezbędne, aby tworzyć i utrzymywać serwisy internetowe, aplikacje oraz inne produkty cyfrowe tak, by były one użyteczne dla jak najszerszego grona użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dzięki nim możliwe jest przełamywanie barier komunikacyjnych i informacyjnych, co jest fundamentem budowania otwartego i inkluzywnego społeczeństwa.
Featured Image

Kiedy warto skorzystać ze szkoleń na zamówienie?

Szkolenia na zamówienie stanowią doskonałe rozwiązanie dla firm i organizacji, które chcą dostosować proces edukacyjny do konkretnych potrzeb swoich pracowników. W przeciwieństwie do standardowych kursów oferowanych na rynku szkolenia te są projektowane z myślą o specyficznych wymaganiach i celach danej instytucji. W niniejszym artykule przyjrzymy się sytuacjom, w których warto rozważyć skorzystanie z takiej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.