Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

Szkolenia archiwum

Oferowane przez nas szkolenia dla pracowników archiwów oraz osób zainteresowanych tematyką archiwizacji i zarządzania dokumentacją są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy posiadają wiedzę z zakresu prawa archiwalnego, norm i standardów archiwizacyjnych oraz praktycznych aspektów zarządzania dokumentacją.

W ramach tej kategorii oferujemy szkolenia z różnych dziedzin, takich jak: archiwizacja dokumentacji elektronicznej, zarządzanie dokumentacją w instytucjach publicznych, metodyka przetwarzania akt osobowych, przechowywanie i ochrona dokumentów archiwalnych, digitalizacja dokumentów oraz wiele innych.

Data
23.07.2024 - 25.07.2024
Godzina
09:00 - 15:00
Cena
1199 zł (netto)
Data
26.07.2024 - 28.07.2024
Godzina
09:00 - 15:00
Cena
1199 zł (netto)
Data
29.07.2024 - 31.07.2024
Godzina
09:00 - 15:00
Cena
1199 zł (netto)
13% taniej
Data

31.07.2024

Godzina
09:00 - 13:00
Cena

480 zł

419 zł

Najniższa cena przed obniżką: 480 zł

Data

01.08.2024

Godzina
09:00 - 14:00
Cena
449 zł (netto)
9% taniej
Data
02.08.2024 - 04.08.2024
Godzina
09:00 - 15:00
Cena

1199 zł

1089 zł

Najniższa cena przed obniżką: 974 zł

15% taniej
Data
05.08.2024 - 07.08.2024
Godzina
09:00 - 15:00
Cena

1299 zł

1099 zł

Najniższa cena przed obniżką: 1299 zł

Data
12.08.2024 - 14.08.2024
Godzina
09:00 - 15:00
Cena
1199 zł (netto)
Data
16.08.2024 - 18.08.2024
Godzina
09:00 - 15:00
Cena
1199 zł (netto)
Data
23.08.2024 - 25.08.2024
Godzina
09:00 - 15:00
Cena
1199 zł (netto)
Data
28.08.2024 - 30.08.2024
Godzina
09:00 - 15:00
Cena
1199 zł (netto)
Data
04.09.2024 - 06.09.2024
Godzina
09:00 - 15:00
Cena
1299 zł (netto)

Kurs archiwistyczny, kurs kancelaryjno-archiwalny

Kurs archiwalny jest odpowiedni dla osób, które pracują w archiwach zakładowych lub zainteresowani są tą tematyką. Kurs pomoże uczestnikom lepiej zrozumieć, jak archiwa funkcjonują i jakie są ich zadania.

Uczestnicy kursu dowiedzą się także, jakie są najlepsze praktyki w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania archiwalnych materiałów.

Nasze szkolenia przeznaczone są dla pracowników:

  • archiwów państwowych
  • archiwów zakładowych
  • składnic akt
  • firm które archiwizują dokumentację
  • osób zajmujących sie archiwizacją dokumentów w firmach

Archiwizacja dokumentów

Archiwizacja to proces przechowywania danych w taki sposób, aby były one dostępne w przyszłości. Archiwizacja może być wykonywana na wiele sposobów, w zależności od tego, jakie dane są przechowywane i jakie są wymagania dotyczące ich dostępności.

Archiwizacja może być wykonywana na wiele sposobów, w zależności od tego, jakie dane są przechowywane i jakie są wymagania dotyczące ich dostępności.

Proces archiwizacji można podzielić na kilka etapów:

  • Selekcja danych do archiwizacji.
  • Przygotowanie danych do archiwizacji (np. kompresja).
  • Przechowywanie danych w archiwum.
  • Odtwarzanie danych z archiwum.

Zarządzanie dokumentacją

Przechowywanie dokumentacji archiwalnej jest procesem, który zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kontrolowaniem i nadzorowaniem przechowywania i udostępniania informacji w archiwum. Proces ten jest niezbędny, aby zapewnić, że informacje są bezpiecznie przechowywane i łatwo dostępne dla osób upoważnionych.

Planowanie archiwizacji obejmuje określenie celów i oczekiwań dotyczących przechowywania i udostępniania informacji, a także identyfikację zasobów, które będą niezbędne do realizacji tych celów. Kontrola zarządzania dokumentacją archiwalną obejmuje monitorowanie i ocenę przechowywania i udostępniania informacji, a także wprowadzanie zmian w celu poprawy efektywności i skuteczności.

Dokumentacja elektroniczna

Dokumentacja elektroniczna jest rodzajem dokumentacji, która jest tworzona i przechowywana w formie elektronicznej. Jest to łatwiejszy i bardziej wygodny sposób na przechowywanie i udostępnianie informacji niż w formie papierowej.

Ten typ dokumentacji jest łatwiejszy do udostępniania i współdzielenia niż dokumentacja papierowa. Można ją łatwo przechowywać i udostępniać za pomocą komputera lub innego urządzenia elektronicznego. Dokumentacja elektroniczna jest także łatwiejsza do aktualizowania i uaktualniania niż dokumentacja papierowa.