Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Szkolenia archiwum

Oferowane przez nas szkolenia dla pracowników archiwów oraz osób zainteresowanych tematyką archiwizacji i zarządzania dokumentacją są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy posiadają wiedzę z zakresu prawa archiwalnego, norm i standardów archiwizacyjnych oraz praktycznych aspektów zarządzania dokumentacją.

W ramach tej kategorii oferujemy szkolenia z różnych dziedzin, takich jak: archiwizacja dokumentacji elektronicznej, zarządzanie dokumentacją w instytucjach publicznych, metodyka przetwarzania akt osobowych, przechowywanie i ochrona dokumentów archiwalnych, digitalizacja dokumentów oraz wiele innych.

Kurs archiwistyczny, kurs kancelaryjno-archiwalny

Kurs archiwalny jest odpowiedni dla osób, które pracują w archiwach zakładowych lub zainteresowani są tą tematyką. Kurs pomoże uczestnikom lepiej zrozumieć, jak archiwa funkcjonują i jakie są ich zadania.

Uczestnicy kursu dowiedzą się także, jakie są najlepsze praktyki w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania archiwalnych materiałów.

Nasze szkolenia przeznaczone są dla pracowników:

  • archiwów państwowych
  • archiwów zakładowych
  • składnic akt
  • firm które archiwizują dokumentację
  • osób zajmujących sie archiwizacją dokumentów w firmach

Archiwizacja dokumentów

Archiwizacja to proces przechowywania danych w taki sposób, aby były one dostępne w przyszłości. Archiwizacja może być wykonywana na wiele sposobów, w zależności od tego, jakie dane są przechowywane i jakie są wymagania dotyczące ich dostępności.

Archiwizacja może być wykonywana na wiele sposobów, w zależności od tego, jakie dane są przechowywane i jakie są wymagania dotyczące ich dostępności.

Proces archiwizacji można podzielić na kilka etapów:

  • Selekcja danych do archiwizacji.
  • Przygotowanie danych do archiwizacji (np. kompresja).
  • Przechowywanie danych w archiwum.
  • Odtwarzanie danych z archiwum.

Zarządzanie dokumentacją

Przechowywanie dokumentacji archiwalnej jest procesem, który zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kontrolowaniem i nadzorowaniem przechowywania i udostępniania informacji w archiwum. Proces ten jest niezbędny, aby zapewnić, że informacje są bezpiecznie przechowywane i łatwo dostępne dla osób upoważnionych.

Planowanie archiwizacji obejmuje określenie celów i oczekiwań dotyczących przechowywania i udostępniania informacji, a także identyfikację zasobów, które będą niezbędne do realizacji tych celów. Kontrola zarządzania dokumentacją archiwalną obejmuje monitorowanie i ocenę przechowywania i udostępniania informacji, a także wprowadzanie zmian w celu poprawy efektywności i skuteczności.

Dokumentacja elektroniczna

Dokumentacja elektroniczna jest rodzajem dokumentacji, która jest tworzona i przechowywana w formie elektronicznej. Jest to łatwiejszy i bardziej wygodny sposób na przechowywanie i udostępnianie informacji niż w formie papierowej.

Ten typ dokumentacji jest łatwiejszy do udostępniania i współdzielenia niż dokumentacja papierowa. Można ją łatwo przechowywać i udostępniać za pomocą komputera lub innego urządzenia elektronicznego. Dokumentacja elektroniczna jest także łatwiejsza do aktualizowania i uaktualniania niż dokumentacja papierowa.