Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

"Niebieska Karta" - szkolenie dla pracowników pomocy społecznej dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przemoc domowa - a precyzyjnie: przemoc w rodzinie - to niepożądane zjawisko znęcania się nad bliską osobą lub inną osobą pozostającą w stosunku do sprawcy. Znęcanie owo może przyjąć postać zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Może dotyczyć osoby pełnoletniej, małoletniej, w pełni sprawnej bądź nieporadnej z uwagi na stan fizyczny bądź psychiczny. Osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - w tym pracownicy pomocy społecznej - mają przed sobą niezwykle ważne, ale i trudne zadanie skutecznego reagowania na krzywdę. Aby pomóc im efektywnie odpowiadać na potrzeby pokrzywdzonych, przygotowaliśmy szkolenie dla pracowników pomocy społecznej związane z "Niebieską Kartą".

Czy szkolenie dla pracowników pomocy społecznej jest konieczne?

Szkolenie "Niebieska Karta" i inne szkolenia dla pracowników pomocy społecznej to bardzo ważne elementy rozwoju zawodowego w tej szczególnej pracy, która jest wymagająca i trudna zarówno praktycznie, jak i psychicznie oraz emocjonalnie dla samego pracownika socjalnego. Szkolenia dla pomocy społecznej dostarczają uczestnikom umiejętności i narzędzi do lepszego, skuteczniejszego rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie.

Uczestnik szkolenia dla pracowników pomocy społecznej dowiaduje się m.in.:

  • jak właściwie reagować w przypadku bycia świadkiem przemocy w rodzinie, zauważenia śladów przemocy w rodzinie bądź zgłoszenia przemocy w rodzinie przez poszkodowanego, jego bliskich, a nawet sąsiadów czy osoby postronne,
  • jak zapewnić wsparcie osobom dotkniętym przemocą; w skład takiego wsparcia wchodzą zarówno rozwiązania praktyczne i materialne (np. udzielenie schronienia, udzielenie porad dotyczących rozwiązań prawnych), jak i psychiczne, emocjonalne (umiejętność pracy z osobami mającymi traumę, a także uzależnionymi emocjonalnie od oprawcy),
  • jak pracować z osobami dotkniętymi przemocą oraz przemocowymi; w przypadku tych drugich pracuje się m.in. nad rozwijaniem umiejętności rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do przemocy,
  • jak podnosić świadomość społeczną na temat przemocy zarówno w rodzinie, jak i w ogóle; ważna jest umiejętność przedstawienia skutków przemocy w sposób zrozumiały dla osób dokonujących przemocy oraz dotkniętych przemocą domową.

Dla kogo jest szkolenie "Niebieska Karta"?

Różnego rodzaju szkolenia dla pomocy społecznej są skierowane do osób na różnych stanowiskach z racji ich odmiennych uprawnień i powinności zawodowych. Szkolenie "Niebieska Karta" adresowane jest przede wszystkim do osób uprawnionych do wszczęcia procedury "Niebieskiej Karty", w tym nauczycieli, wychowawców, innych pedagogów i przedstawicieli placówek oświatowych: od dyrektorów po osoby na niższych szczeblach, które mają kontakt z poszkodowanymi i chcą wiedzieć, jak najlepiej im pomagać w przypadku podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie.

Ponadto szkolenie "Niebieska Karta" jest właściwe dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na dowolnym szczeblu, jednostek państwowych i pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej.

Szkolenie "Niebieska Karta" pogłębia wiedzę uczestników nt. przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”, zwiększa umiejętności w zakresie realizacji tej procedury oraz uczy świadczyć wysokiej jakości pomoc osobom doznającym krzywdy i całym rodzinom dotkniętym przemocą domową. Szkolenie "Niebieska Karta" jest bardzo ważne i potrzebne zwłaszcza pracownikom placówek oświatowych, ponieważ działania z udziałem dziecka wymagają największej uważności, skuteczności i szybkości.

"Niebieska Karta" - szkolenie online

Jeżeli pomaganie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie zajmuje Ci wiele godzin dziennie, na pomoc poświęcasz czas nie tylko zawodowy, ale również prywatny, albo świadczysz pomoc potrzebującym w małej miejscowości lub wsi i nie masz czasu na dojazdy do większych miast, nie martw się - i tak możesz wziąć udział w szkoleniu "Niebieska Karta". Dla osób takich jak Ty przygotowaliśmy szkolenie online, dzięki czemu do uczestnictwa będą Ci potrzebne jedynie komputer/laptop, stały dostęp do internetu i przeglądarka internetowa.