Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm- od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm- od kiedy obowiązują nowe przepisy?

W dniu 23 maja 2024 roku Sejm przyjął ustawę o ochronie sygnalistów. Moment ten był długo wyczekiwany przez polskich pracowników i przedsiębiorców ponieważ Polska, jak i pozostałe kraje członkowskie, była zobowiązana do implementacji nowych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów do grudnia 2021 roku. 

Ustawa o ochronie sygnalistów- najnowsze zmiany 

Przed przyjęciem ustawy przez Sejm, zostały wprowadzone zmiany, jednak główne założenia ustawy nie zmieniły się. Najistotniejszą zmianą w projekcie jest umożliwienie grupom kapitałowym ustalenia wspólnej procedury zgłoszeń wewnętrznych. Warunkiem jest zgodność tej procedury z przepisami ustawy. 

Ponadto została doprecyzowana definicja “osoby powiązanej z sygnalistą”. W ustawie znajdziemy odesłanie do kodeksu karnego, a dokładnie do definicji osoby najbliższej

Art. 115. KK Osoba najbliższa

§ 11. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy? 

Tak jak wspomnieliśmy na wstępie- 23 maja Sejm przyjął ustawę i skierował ją do Senatu, którego najbliższe posiedzenie zaplanowane jest na początek czerwca 2024 roku. Następnie ustawa przed wejściem w życie będzie musiała zostać podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. A przepisy wejdą w życie w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Można więc przypuszczać, że nowe przepisy zaczną obowiązywać już we wrześniu 2024 roku. Oznacza to, że pracodawcy powinni już teraz rozpocząć prace nad wdrożeniem owej dyrektywy w swoich organizacjach. 
Warto już teraz zadbać o szkolenia z ochrony sygnalistów dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie procedur w organizacji.