Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Zajęcia komornicze w 2024 roku- podsumowanie zmian

Zajęcia komornicze w 2024 roku- podsumowanie zmian

Zmiana definicji wynagrodzenia 

Od 25 marca 2024 roku, dla celów egzekucji komorniczej, zmieniła się definicja wynagrodzenia. Zmiana ta, obowiązuję od marca 2024 choć ustawa, która wprowadziła te przepisy została uchwalona rok wcześniej. 
Zmiana ta polega na ujęciu pod pojęciem “wynagrodzenia” również świadczeń chorobowych i macierzyńskich. Zmiana ta ma na celu uproszczenie procesu zajęć komorniczych, dzięki temu pracodawca wykona tylko jeden przelew lub udzieli jednej odpowiedzi organowi egzekucyjnemu. 

Egzekucji według nowych przepisów podlegają nie tylko świadczenia otrzymywane w czasie trwania zatrudnienia, ale również te po zakończeniu stosunku pracy. Dotyczy to również premii kwartalnych, dodatkowego wynagrodzenia i nagród. 

Egzekucja w 2024- kwota wolna od potrąceń 

Zgodnie z prawem kwota, która nie podlega egzekucji to 75% wynagrodzenia minimalnego. Wraz ze zmianami wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku, zmienia się więc kwota zajęcia. Należy pamiętać, że kwota ta zmieniła się w ciągu tego roku dwukrotnie: 

  1. Od 1 stycznia 2024 wynosi 4242 zł brutto
  2. Od 1 lipca 2024 wynosi 4300 zł brutto 

Biorąc pod uwagę powyższe, kwota wolna od zajęć i egzekucji wynosić będzie w pierwszym półroczu 3181,50 zł, natomiast w drugim półroczu 3225 zł. 

Kwota wolna, a długi alimentacyjne

Kwota wolna od egzekucji wyrażona w przepisach nie dotyczy jednak długów alimentacyjnych. W tym przypadku, zajęciu może podlegać 60% kwoty trafiającej na konto dłużnika. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad dokonywania potrąceń z umów o pracę, kwot wolnych i zmian o postępowaniu egzekucyjnym sprawdź szkolenia online kadry i płace.