Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Szkolenia dotyczące jakości w ochronie zdrowia

Już niedługo podmioty lecznicze staną przed nowymi wyzwaniami związanymi ze zmianami w prawie. Sejm RP pracuje nad ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, która wprowadzi obowiązek monitorowania zdarzeń niepożądanych przez wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą i obowiązkową autoryzację dla podmiotów, które udzielają świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Zmienią się też zasady udzielania akredytacji.

Zmiany te będą wymagały od szpitali i innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą obowiązkowego stworzenia systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, raportowania zdarzeń niepożądanych, przeszkolenia personelu medycznego w zakresie monitorowania zdarzeń niepożądanych, powoływania zespołów ds. analiz przyczyn zdarzeń niepożądanych i wielu innych zmian systemowo - organizacyjnych.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w celu uzyskania finansowania świadczeń z NFZ, będą zobowiązane do uzyskania autoryzacji. Na nowo będzie uregulowany proces uzyskiwania akredytacji.

Szereg obowiązków w tym zakresie spoczywa na kierowniku podmiotu wykonującego działalność leczniczą.