Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Kursy dla pracowników pomocy społecznej

Kursy szkoleniowe dla pracowników pomocy społecznej są niezwykle ważne dla podnoszenia ich kwalifikacji i zdobycia nowej wiedzy, niezbędnej do efektywnego wykonywania pracy. W naszej firmie oferujemy kursy online, które pozwalają na elastyczność w planowaniu czasu oraz umożliwiają udział osobom z różnych części kraju.

Nasi doświadczeni trenerzy posiadają bogate doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy oraz w zakresie procedury wydawania niebieskiej karty, dzięki czemu są w stanie dostarczyć uczestnikom nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności potrzebne do pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

W ramach kursów uczestnicy zdobywają wiedzę m.in. na temat przyczyn i rodzajów przemoc w rodzinie, skutków i konsekwencji przemocy dla ofiar oraz kroków, jakie należy podjąć w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie. Kursy skupiają się również na procedurze wydawania niebieskiej karty w kontekście przemocy w rodzinie oraz praktycznych przykładach skutecznego pomagania ofiarom przemocy.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Kursy szkoleniowe dla pracowników pomocy społecznej są szczególnie istotne, ponieważ umożliwiają pracownikom pomocy społecznej skuteczniejsze i profesjonalne pomaganie ofiarom przemocy w rodzinie oraz podnoszą jakość świadczonych przez nich usług.