Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

Szkolenie ochrona sygnalistów

Nasza oferta szkoleniowa to kompleksowe rozwiązanie, które pozwoli Twojej firmie na dostosowanie się do obowiązujących wymogów prawnych dotyczących ochrony sygnalistów. Szkolenie zapewni kompleksowe przygotowanie do efektywnego wdrażania dyrektywy o sygnalistach, chroniąc jednocześnie sygnalistów i organizacje przed konsekwencjami prawnymi.

9% taniej
Data

02.08.2024

Godzina
09:00 - 15:00
Cena

549 zł

499 zł

Najniższa cena przed obniżką: 549 zł

13% taniej
Data

13.09.2024

Godzina
09:00 - 11:00
Cena

399 zł

349 zł

Najniższa cena przed obniżką: 399 zł

13% taniej
Data

27.09.2024

Godzina
09:00 - 15:00
Cena

549 zł

479 zł

Najniższa cena przed obniżką: 549 zł

Czego dowiesz się biorąc udział w szkoleniu?

Uczestnicząc w naszych zajęciach nauczysz się wielu istotnych kwestii na temat ochrony sygnalistów, w tym:

 1. Kompleksowej wiedzy na temat dyrektywy UE o sygnalistach i jej bezpośredniego stosowania w praktyce organizacyjnej, co obejmuje zrozumienie celów dyrektywy, jej zakresu obowiązywania oraz konkretnych wymagań stawianych organizacjom.
 2. Praktycznych aspektów wdrożenia dyrektywy, w tym tworzenia kanałów zgłoszeń i procedur ochronnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak projektować systemy zgłaszania nieprawidłowości, które są dostępne, poufne i skuteczne.
 3. Umiejętności zapewnienia zgodności z RODO w kontekście ochrony danych osobowych sygnalistów. Uczestnicy poznają, jak odpowiednio zarządzać informacjami od sygnalistów, aby chronić ich prywatność i jednocześnie przestrzegać przepisów o ochronie danych.
 4. Zrozumienie roli kultury organizacyjnej w procesie ochrony sygnalistów i sposobów eliminacji działań odwetowych. Nauczą się, jak budować pozytywną atmosferę w organizacji, która wspiera zgłaszanie nieprawidłowości i chroni sygnalistów przed odwetem.
 5. Wiedza o typologii i definicjach sygnalisty, rodzajach nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę oraz o procedurach postępowania z fałszywymi zgłoszeniami i podejrzeniami nadużyć.
 6. Informacje o konsekwencjach prawnych dla organizacji, które nie przestrzegają przepisów dyrektywy, w tym możliwych sankcjach za niezastosowanie się do wymogów ochrony sygnalistów.
 7. Umiejętności opracowania procedur formalnych wynikających z dyrektywy, co obejmuje zarówno tworzenie dokumentacji wymaganej przez dyrektywę, jak i adaptację istniejących procedur organizacyjnych do nowych wymogów.
 8. Nabycie umiejętności przeprowadzenia audytu systemu ochrony sygnalistów w celu identyfikacji potencjalnych słabości i obszarów do poprawy.

Poprzez uczestnictwo w szkoleniu, uczestnicy będą mogli nie tylko zrozumieć wymogi dyrektywy, ale również nauczyć się, jak efektywnie je wdrażać w swoich organizacjach, zapewniając bezpieczeństwo i ochronę sygnalistów.

Dlaczego organizacje i firmy powinny zainteresować się przepisami o ochronie sygnalistów? 

Organizacje i firmy powinny zainteresować się przepisami o ochronie sygnalistów z kilku kluczowych powodów:

 1. Zgodność prawna: Przestrzeganie przepisów o ochronie sygnalistów, takich jak Dyrektywa UE 2019/1937, jest obowiązkowe dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Organizacje muszą dostosować swoje procedury do wymagań prawnych, aby uniknąć sankcji, w tym potencjalnych kar finansowych.
 2. Zapobieganie nadużyciom: Przepisy o ochronie sygnalistów zachęcają pracowników do zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości. To z kolei pomaga organizacjom wczesne wykrywanie potencjalnych problemów i zapobieganie im, zanim eskalują lub stają się publiczne.
 3. Zaufanie i transparentność: Promowanie kultury otwartości, w której pracownicy czują się bezpiecznie, zgłaszając obawy, buduje zaufanie. Transparentność ta może wzmacniać reputację firmy wśród klientów, inwestorów i partnerów biznesowych.
 4. Ochrona przed działaniami odwetowymi: Przepisy te wprowadzają mechanizmy ochronne dla sygnalistów, minimalizując ryzyko odwetów, co jest kluczowe dla utrzymania zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.
 5. Zarządzanie ryzykiem: Dzięki efektywnym systemom zgłaszania i odpowiednim szkoleniom, organizacje mogą lepiej zarządzać ryzykiem prawnym, operacyjnym i reputacyjnym, które mogą wynikać z naruszeń.
 6. Korzyści finansowe: Unikanie kosztów związanych z nadużyciami finansowymi, stratami reputacji i sankcjami prawnymi może przynieść bezpośrednie korzyści finansowe.
 7. Odpowiedzialność społeczna: Demonstruje zobowiązanie organizacji do etyki i odpowiedzialności społecznej, co może być atrakcyjne dla pracowników, klientów i partnerów.
 8. Zachęta dla przyszłych pracowników: Organizacje promujące etyczne postępowanie i ochronę sygnalistów mogą być bardziej atrakcyjne dla talentów, które szukają pracodawców z silnymi wartościami etycznymi.

Szkolenia z zakresu ochrony sygnalistów są kluczowym elementem wdrażania tych przepisów, ponieważ pomagają zrozumieć obowiązujące prawa, procedury zgłaszania i mechanizmy ochrony. Edukacja i świadomość wśród pracowników i kierownictwa są fundamentalne dla skutecznej ochrony sygnalistów i zapobiegania nadużyciom w organizacji.

Kim jest sygnalista?

Sygnalista, znany również jako whistleblower, to osoba zgłaszająca w dobrej wierze i na podstawie faktów podejrzenia naruszeń prawa, nieprawidłowości lub działania szkodliwe dla interesu publicznego, które zaobserwowała w miejscu pracy lub w związku ze swoją działalnością zawodową. Sygnalista zgłasza przypadki takie jak korupcja, oszustwa finansowe, naruszenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nieprzestrzeganie norm środowiskowych czy inne poważne zagrożenia. 
Przepisy o ochronie sygnalistów mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom zgłaszającym, chroniąc je przed reperkusjami, takimi jak zwolnienie z pracy, dyskryminacja czy inne formy odwetu.

Poznaj kluczowe aspekty ustawy o ochronie sygnalistów

Nasze szkolenie online szczegółowo omawia przepisy o ochronie sygnalistów, przybliżając uczestnikom jej kluczowe aspekty. Od obowiązków pracodawców, przez prawidłowe procedury zgłaszania naruszeń, po skuteczną ochronę osób zgłaszających nieprawidłowości. Uczestnicy dowiedzą się, jak zbudować solidny system ochrony sygnalistów w swojej organizacji.