Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Realizacja Procedury Niebieskiej Karty

Nasza firma szkoleniowa oferuje kursy online dla specjalistów pracujących w obszarze pomocy ofiarom przemoc w rodzinie, którzy potrzebują zdobyć wiedzę na temat realizacji procedury Niebieskiej Karty. Nasze szkolenia online są skierowane do pracowników służb społecznych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, które są zaangażowane w proces udzielania pomocy ofiarom przemoc w rodzinie.

Nasi wykwalifikowani instruktorzy pomogą uczestnikom zdobyć kompleksową wiedzę na temat procedury Niebieskiej Karty związanej z przemocą w rodzinie oraz jej zastosowania w praktyce. Kursy obejmują takie zagadnienia jak: procedura ubiegania się o Niebieską Kartę w kontekście przemoc w rodzinie, kwalifikacje wymagane dla ofiar, dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia procedury, procedura odwoławcza oraz praktyczne aspekty realizacji procedury w kontekście przemoc w rodzinie.

Nasi instruktorzy zapewnią uczestnikom dostęp do specjalistycznej wiedzy, narzędzi i technik, które pozwolą na skuteczną realizację procedury Niebieskiej Karty związanej z przemocą w rodzinie. Nasze szkolenia są dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników oraz zapewniają elastyczność w dostępie do treści szkoleniowych, umożliwiając naukę w dowolnym miejscu i czasie.

Po ukończeniu naszych szkoleń związanych z realizacją procedury Niebieskiej Karty związanej z przemocą w rodzinie, uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności w zakresie realizacji tej procedury w kontekście przemoc w rodzinie. Nasze szkolenia są skierowane do specjalistów, którzy pracują w obszarze pomocy ofiarom przemoc w rodzinie i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności związane z realizacją procedury Niebieskiej Karty w tym kontekście.