Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Szkolenia dla Pracowników Socjalnych

Nasze szkolenia dla pracowników socjalnych to doskonałe narzędzie, które pozwoli poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznej pracy z różnymi grupami klientów. Nasze kursy, webinary i szkolenia e-learningowe są skonstruowane tak, aby umożliwić zdobycie nowych informacji i umiejętności, a także rozwijanie istniejących już kompetencji.

W trakcie szkoleń uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą różnych aspektów pracy socjalnej, takich jak diagnozowanie potrzeb, planowanie i realizacja interwencji, komunikacja z klientem oraz budowanie relacji z innymi profesjonalistami. W ramach kursów skupimy się również na rozwijaniu umiejętności analitycznych, refleksyjnych i emocjonalnych, co pozwoli na jeszcze lepszą jakość świadczonej pomocy.

 

Nasze szkolenia dla pracowników socjalnych są dostępne w formie online, co pozwala na elastyczność i dostępność dla uczestników. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności, co jest bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju zawodowego.