Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Szkolenia z przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Oferujemy szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które skupiają się na dostarczaniu najnowszych informacji i praktycznych umiejętności związanych z rozpoznawaniem i zapobieganiem przemocy w rodzinie. 

Kursy te pomogą uczestnikom w lepszym zrozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w rozpoznawaniu i odpowiednim reagowaniu na przypadki przemocy domowej. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję do zdobycia wiedzy na temat pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz sposobów na zapewnienie skutecznej pomocy i wsparcia dla ofiar przemocy.

 

Zajęcia odbywają się w formie e-learningu, webinarów oraz szkoleń online, a po zakończeniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.