Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Budżet obywatelski: istota, cele, sposób tworzenia

Szkolenie na zamówienie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
Ustalany indywidualnie
Godzina

Ustalany indywidualnie

Miasto

Ustalany indywidualnie

Cena

Ustalany indywidualnie

Trener

Dariusz Junik

Nasze szkolenie zostało zaprojektowane, aby dostarczyć uczestnikom dogłębnej wiedzy na temat funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Uczestnicy zdobędą gruntowną wiedzę o budżecie obywatelskim, włączając w to aspekty prawne, proces tworzenia uchwał, oraz omówienie odpowiedzialności różnych organów samorządowych. Przeanalizowane zostaną także orzecznictwa i rozstrzygnięcia mające wpływ na realizację budżetu obywatelskiego oraz przedstawione zostaną metody unikania typowych błędów.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego tworzenia, wdrażania oraz monitorowania budżetu obywatelskiego, w tym:

 • Zrozumienie roli i celów budżetu obywatelskiego;
 • Poznanie prawnych aspektów funkcjonowania budżetu;
 • Nauka tworzenia uchwał w sprawie budżetu obywatelskiego;
 • Poznanie dobrych praktyk i unikanie typowych błędów.

Do kogo skierowane jest nasze szkolenie?

Adresatami szkolenia są:

 • Pracownicy urzędów odpowiedzialni za wdrażanie budżetu obywatelskiego;
 • Kadra zarządzająca w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • Radni i aktywiści lokalni zaangażowani w procesy decyzyjne.

Program szkolenia:

 1. Istota i cele Budżetu Obywatelskiego.
 2. Budżet obywatelski przed i po nowelizacjach.
 3. Prawne aspekty funkcjonowania budżetu.
 4. Przygotowanie i realizacja uchwały budżetowej.
 5. Procedury zgłaszania i weryfikacji projektów.
 6. Organizacja głosowania i ogłaszanie wyników.
 7. Omówienie orzeczeń sądowych i rozstrzygnięć nadzorczych.
 8. Podsumowanie i konsultacje indywidualne.

 

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły!

Co otrzymasz?

Dostosowanie terminu

Szkolenie zaplanowane zgodnie z Twoimi preferencjami czasowymi, zapewniające elastyczność i komfort uczestników.

Specjalistyczne wsparcie

Bezpośredni dostęp do eksperta w danej dziedzinie, który zapewnia nie tylko wiedzę, ale i wsparcie merytoryczne na każdym etapie szkolenia.

Personalizacja programu

Program szkolenia skrojony na miarę potrzeb Twojej firmy, uwzględniający specyficzne wymagania i cele.

Certyfikacja ukończenia

Oficjalne potwierdzenie zdobytych umiejętności i wiedzy, stanowiące wartość dodaną dla uczestników i organizacji.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Uczestnicy otrzymują kompleksowy zestaw zasobów edukacyjnych, dostępnych do wykorzystania również po zakończeniu szkolenia.

Gwarancja satysfakcji

Zobowiązanie do dostosowania i poprawy elementów szkolenia, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom klienta.

Trener

Dariusz Junik

Główny specjalista w Urzędzie Miasta Kalisza. Ekspert w zakresie przygotowania i realizacji procedury konsultacji społecznych. Osoba odpowiedzialna za organizację siedmiu edycji budżetu obywatelskiego, w tym konsultacji w oparciu o art. 5a ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.