Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Muzyczne zabawy integrujące uczniów polskich i ukraińskich

Szkolenie na zamówienie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
Ustalany indywidualnie
Godzina

Ustalany indywidualnie

Miasto

Ustalany indywidualnie

Cena

Ustalany indywidualnie

Trener

Paulina Wójcik

Szkolenie jest poświęcone zabawom, ćwiczeniom i aktywnościom muzycznym, które pomogą zintegrować klasę, w której znajdują się dzieci zarówno narodowości polskiej jak i ukraińskiej. Poznamy sposoby, w jaki sposób pomóc uczniom zbliżyć się do siebie poprzez poznawanie wzajemnej kultury – tańców, utworów muzycznych i piosenek obu narodów. Dowiemy się także, jak w sposób zabawowy zapoznać uczniów ukraińskich z podstawowymi słowami i zwrotami w języku polskim. Będą ćwiczenia muzyczno — ruchowe, tańce i piosenki obu krajów, a także gry i zabawy integracyjne.

Cele szkolenia:

 • poznanie zabaw integracyjnych, sprzyjających nawiązywaniu przyjacielskich więzi w grupie
 • poznanie ciekawych muzycznych zabaw, pomagających utrwalić podstawowe polskie słowa i zwroty
 • zapoznanie z tradycyjnymi tańcami ukraińskimi i polskimi
 • zapoznanie z ukraińską literaturą muzyczną, którą można wykorzystywać podczas zajęć z dziećmi
 • zdobycie wiedzy na temat ciekawych, nowatorskich ćwiczeń umuzykalniających do wykorzystania na różnych etapach nauczania
 • zapoznanie z podstawowymi zwrotami w języku ukraińskim, umożliwiającymi komunikację z uczniami z Ukrainy
 • poznanie ukraińskich tradycji i zwyczajów
 • poznanie prostych piosenek ukraińskich i ich polskich tłumaczeń

Treści szkoleniowe:

 1. Muzyczne zabawy i ćwiczenia integrujące dzieci ukraińskie i polskie, pomagające nawiązać przyjazne relacje w grupie
 2. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (pobudzające i hamujące ruch), ćwiczące refleks i umiejętność koncentracji, pomagające osobom z Ukrainy równocześnie zapoznać się ze słowami w języku polskim (poznanie nazw liczebników, kolorów, zwierząt, stron świata itd.)
 3. Piosenki ukraińskie (dziecięce i młodzieżowe) z polskimi tłumaczeniami
 4. Ludowe tańce ukraińskie i polskie
 5. Proste słowa i zwroty w języku ukraińskim ułatwiające komunikację z dziećmi z Ukrainy podczas zajęć
 6. Integracyjne zabawy muzyczno — ruchowe z użyciem rekwizytów
 7. Ćwiczenia muzyczne, wykorzystujące elementy języka polskiego i ukraińskiego, umożliwiające przyswojenie sobie podstawowych słów i zwrotów w obu językach
 8. Piosenki zawierające zarówno polskie jak i ukraińskie teksty, z opracowaniem ruchowym oraz ich wykorzystanie w zabawach muzycznych
 9. Sposoby aktywnego przeżywania muzyki, z dodaniem gestów i prostych ilustracji utworów ruchem
 10. Gry i zabawy muzyczne, interaktywne, ruchowe, pomagające otworzyć się na innych, przełamać nieśmiałość
 11. Proste tańce integracyjne
 12. Ukraińska literatura muzyczna, którą możemy wykorzystywać podczas zajęć umuzykalniających
 13. Wiedza na temat ukraińskich zwyczajów i tradycji

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • opisy ćwiczeń, zabaw i tańców prezentowanych na szkoleniu
 • zestaw nagrań utworów i podkładów muzycznych do ćwiczeń i tańców
 • tekst i nuty piosenek ukraińskich wraz z ich tłumaczeniami i podanym sposobem wymowy
 • nagrania linii melodycznej poznanych piosenek
 • słowniczek z podstawowymi zwrotami w języku ukraińskim, umożliwiającymi komunikację z uczniami z Ukrainy
 • wiadomości teoretyczne o zwyczajach i tradycjach ukraińskich
 • praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć

Integracja poprzez zabawę i muzykę dla dzieci z ukrainy i polski

Szkolenie jest unikalną propozycją edukacyjną, która ma na celu wspieranie integracji międzykulturowej wśród najmłodszych przez muzykę. W trakcie 4-godzinnych zajęć, uczestnicy mają okazję odkryć moc muzyki i tańca jako uniwersalnego języka zbliżającego ludzi różnych narodowości. Szkolenie oferuje bogaty zestaw zabaw, ćwiczeń muzyczno-ruchowych oraz gier integracyjnych, które ułatwiają nawiązywanie przyjacielskich relacji między dziećmi polskimi i ukraińskimi.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tradycyjnych tańców, piosenek oraz zwyczajów obu narodów, co pozwoli dzieciom na wzajemne poznawanie i szanowanie różnorodności kulturowej. Dodatkowo, szkolenie zapewnia narzędzia do nauczania podstawowych słów i zwrotów w językach polskim i ukraińskim, ułatwiających komunikację i codzienne interakcje.

Co otrzymasz?

Dostosowanie terminu

Szkolenie zaplanowane zgodnie z Twoimi preferencjami czasowymi, zapewniające elastyczność i komfort uczestników.

Specjalistyczne wsparcie

Bezpośredni dostęp do eksperta w danej dziedzinie, który zapewnia nie tylko wiedzę, ale i wsparcie merytoryczne na każdym etapie szkolenia.

Personalizacja programu

Program szkolenia skrojony na miarę potrzeb Twojej firmy, uwzględniający specyficzne wymagania i cele.

Certyfikacja ukończenia

Oficjalne potwierdzenie zdobytych umiejętności i wiedzy, stanowiące wartość dodaną dla uczestników i organizacji.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Uczestnicy otrzymują kompleksowy zestaw zasobów edukacyjnych, dostępnych do wykorzystania również po zakończeniu szkolenia.

Gwarancja satysfakcji

Zobowiązanie do dostosowania i poprawy elementów szkolenia, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom klienta.

Trener

Paulina Wójcik

Ekspertka w dziedzinie edukacji muzycznej z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Jej specjalizacja obejmuje szeroki zakres metod i technik, w tym zabawy umuzykalniające, metody Carla Orffa i Batii Straussa, a także wykorzystanie muzyki klasycznej w edukacji.

Pasja i Profesjonalizm
Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie oraz Akademię Muzyczną w Katowicach. Obecnie prowadzi prace badawcze i jest w trakcie pisania przewodu doktorskiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest autorką książki "Nauczmy dzieci śpiewać" i licznych artykułów naukowych.

Różnorodność i Integracja
Dzięki biegłej znajomości języka ukraińskiego trenerka prowadzi szkolenia skierowane do dzieci-uchodźców z Ukrainy oraz programy integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich.

Doświadczenie i Referencje
Jej szkolenia cieszą się dużym uznaniem, co potwierdzają pozytywne opinie i współpraca z renomowanymi instytucjami takimi jak Narodowe Forum Muzyki czy ośrodki szkoleniowe Perfectus i Edukacja Interaktywna w Krakowie.