Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, realizacja procedury Niebieskie Karty. Szkolenie zamknięte

Szkolenie na zamówienie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
Ustalany indywidualnie
Godzina

Ustalany indywidualnie

Miasto

Ustalany indywidualnie

Cena

Ustalany indywidualnie

Trener

Adam Mołdoch

Aktualizacje w Ustawie o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej i Procedura "Niebieskie Karty"

Zapraszamy pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, pracowników oświaty, służby zdrowia oraz członków zespołów interdyscyplinarnych do złożenia zamówienia na praktyczne szkolenie dotyczące zmian w Ustawie o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz procedurze "Niebieskie Karty". Szkolenie jest tak skonstruowane, by dostarczyć konkretnych narzędzi i metod pracy, które ułatwią zrozumienie i implementację najnowszych zmian prawnych w codziennej pracy z ofiarami przemocy domowej.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy domowej;
 2. Pojęcie przemocy domowej;
 3. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego i jego zadania;
 4. Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego;
 5. Monitorowanie procedur Niebieskie Karty jako zadanie Zespołu Interdyscyplinarnego;
 6. Role i zadania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego ZI;
 7. Postępowanie skargowe na działalność członków Zespołu i GDP;
 8. "Podejrzenie zaistnienia przemocy domowej” – wyjaśnienie pojęcia;
 9. Formy/rodzaje przemocy;
 10. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty;
 11. Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty;
 12. Niebieska Karta — A, B, C, D — omówienie znowelizowanych formularzy;
 13. Osoby małoletnie a procedura NK;
 14. Pojęcie osoby stosującej przemoc domową;
 15. Odebranie broni osobie stosującej przemoc domową;
 16. Powołanie i zadania Grupy Diagnostyczno – Pomocowej;
 17. Pierwsze posiedzenie Grupy Diagnostyczno – Pomocowej;
 18. Poszerzenie składu Grupy Diagnostyczno – Pomocowej;
 19. Notatki członków GDP w ramach procedury NK;
 20. Zaproszenie osoby podejrzewanej o doznawanie przemocy i Wezwanie osoby stosującej przemoc domową na posiedzenie GDP;
 21. Protokoły z posiedzeń GDP/ZI;
 22. Zasady przekazywania informacji i dokumentacji pomiędzy ZI;
 23. Wgląd w sytuację rodzinną dziecka;
 24. Przetwarzania danych osobowych przez ZI/GDP;
 25. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 26. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GDP;
 27. Zamykanie procedury NK przez GDP i ZI;
 28. “Uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy domowej”;
 29. Protokół Zakończenia Procedury Niebieskie Karty;
 30. Poinformowanie o zakończeniu procedury Niebieska Karta przez GDP;
 31. Monitoring rodzin, w których zakończono procedurę NK;
 32. Dostęp do dokumentacji NK osoby podejrzewanej o doznawanie przemocy i sprawcy przemocy domowej;
 33. Organy uprawnione do żądania dokumentacji NK;
 34. Kierowanie sprawców przemocy domowej na programy korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno – terapeutyczne;
 35. Zastosowanie art. 66c Kodeksu Wykroczeń, w ramach realizacji procedury Niebieska Karta;
 36. Omówienie znowelizowanego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta";
 37. Wnioski/ Dyskusja.

 

Zamów szkolenie zamknięte 

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy wyjdą z nie tylko z certyfikatem, ale przede wszystkim z umiejętnościami, które pozwolą na skuteczniejszą pracę i interwencję w przypadkach przemocy domowej. Nasze szkolenie jest kierowane do profesjonalistów, którzy na co dzień starają się chronić najbardziej narażone osoby i wpływać na poprawę ich bezpieczeństwa i warunków życia. Zapraszamy do udziału i poszerzenia swojej wiedzy oraz narzędzi potrzebnych do prowadzenia skutecznej pracy w obrębie przeciwdziałania przemocy domowej.

 

Co otrzymasz?

Dostosowanie terminu

Szkolenie zaplanowane zgodnie z Twoimi preferencjami czasowymi, zapewniające elastyczność i komfort uczestników.

Specjalistyczne wsparcie

Bezpośredni dostęp do eksperta w danej dziedzinie, który zapewnia nie tylko wiedzę, ale i wsparcie merytoryczne na każdym etapie szkolenia.

Personalizacja programu

Program szkolenia skrojony na miarę potrzeb Twojej firmy, uwzględniający specyficzne wymagania i cele.

Certyfikacja ukończenia

Oficjalne potwierdzenie zdobytych umiejętności i wiedzy, stanowiące wartość dodaną dla uczestników i organizacji.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Uczestnicy otrzymują kompleksowy zestaw zasobów edukacyjnych, dostępnych do wykorzystania również po zakończeniu szkolenia.

Gwarancja satysfakcji

Zobowiązanie do dostosowania i poprawy elementów szkolenia, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom klienta.

Trener

Adam Mołdoch

Z wykształcenia socjolog. Wieloletni praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie, wieloletni czynny kurator społeczny w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód. 

W przeszłości wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, na stanowisku m.in. pracownik socjalny i kierownik Filii MOPR. 

Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.