Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Postępowanie egzekucyjne w administracji- nowelizacja ustawy

Szkolenie na zamówienie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
Ustalany indywidualnie
Godzina

Ustalany indywidualnie

Miasto

Ustalany indywidualnie

Cena

Ustalany indywidualnie

Trener

Małgorzata Czartoryska

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wchodzi w życie 25 marca 2024 roku i wprowadza zmiany, które będą miały bezpośredni wpływ na procesy egzekucyjne. 
Nasze szkolenie zaprojektowano z myślą o dostarczeniu uczestnikom kompletnej i aktualnej wiedzy na temat tych zmian, aby mogli oni skutecznie adaptować swoje praktyki zawodowe do nowych wymogów.

Do kogo skierowane jest to szkolenie?

To szkolenie jest idealne dla pracowników gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, wojewódzkich, inspektoratów nadzoru budowlanego, Urzędu Transportu Kolejowego, ZUS, KRUS oraz innych organów prowadzących postępowanie egzekucyjne. Oferuje ono nie tylko aktualizację wiedzy, ale także rozwój praktycznych umiejętności niezbędnych w codziennej pracy.

Uczestnicy szkolenia zyskają:

  • Zaktualizowaną wiedzę o najnowszych zmianach prawnych;
  • Zrozumienie praktycznego zastosowania zmienionych przepisów;
  • Umiejętność efektywnego zarządzania postępowaniem egzekucyjnym;
  • Rozwój kompetencji w zakresie stosowania środków egzekucyjnych;
  • Wiedzę o nowych zasadach naliczania kosztów egzekucyjnych.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do zmian w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres postępowania egzekucyjnego w administracji
  3. Przebieg postępowania
  4. Skargi na czynności egzekucyjne
  5. Zawieszenie i umorzenie postępowania zgodnie z nowelizacją z dnia 25.03.2024 r.

Co otrzymasz?

Dostosowanie terminu

Szkolenie zaplanowane zgodnie z Twoimi preferencjami czasowymi, zapewniające elastyczność i komfort uczestników.

Specjalistyczne wsparcie

Bezpośredni dostęp do eksperta w danej dziedzinie, który zapewnia nie tylko wiedzę, ale i wsparcie merytoryczne na każdym etapie szkolenia.

Personalizacja programu

Program szkolenia skrojony na miarę potrzeb Twojej firmy, uwzględniający specyficzne wymagania i cele.

Certyfikacja ukończenia

Oficjalne potwierdzenie zdobytych umiejętności i wiedzy, stanowiące wartość dodaną dla uczestników i organizacji.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Uczestnicy otrzymują kompleksowy zestaw zasobów edukacyjnych, dostępnych do wykorzystania również po zakończeniu szkolenia.

Gwarancja satysfakcji

Zobowiązanie do dostosowania i poprawy elementów szkolenia, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom klienta.

Trener

Małgorzata Czartoryska

Prawnik w jednostkach organizacyjnych samorządu powiatowego oraz na uczelni wyższej. Od 20 lat  zajmuje się egzekucją administracyjną, kontrolą zarządczą, instrukcją kancelaryjną i archiwalną, dostępem do informacji publicznej i ochroną danych oraz bezpieczeństwem informacji.
Inspektor ochrony danych w jednostkach organizacyjnych powiatu, uczelni wyższej, spółdzielni mieszkaniowej, podmiotach medycznych, audytor wewn. norm 27000, autor książek i publikacji poświęconych zagadnieniom egzekucji administracyjnej i ochrony danych osobowych, wykładowca w BDO, INFOR, Golden Training itp. 
Przeszkoliła około 5 000 słuchaczy z Kancelarii Sejmu, MSWiA, MS, Ministerstwa Energii, MZ, Ministerstwa Finansów, NIK, UOKIK, UP, WUP, PINB, WINB, PLW, WLW, Urząd transportu kolejowego, Urząd Górniczy, urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gmin, placówki oświatowe, sądy, prokuratury, wojsko polskie, podmioty prywatne.