Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Prawa pacjenta i ochrona danych osobowych w placówkach medycznych- szkolenie zamknięte

Szkolenie na zamówienie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
Ustalany indywidualnie
Godzina

Ustalany indywidualnie

Miasto

Ustalany indywidualnie

Cena

Ustalany indywidualnie

Trener

Natalia Wieczorkiewicz

Uczestnictwo w szkoleniu z praw pacjenta zapewni nie tylko dogłębne zrozumienie praw pacjentów, ale również wyposaży w niezbędną wiedzę na temat przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Szkolenie oferuje kompleksowe podejście do zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów prawa w codziennej pracy placówek medycznych, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz zgodności działania z obowiązującymi normami.

Program szkolenia:

 1. Prawa pacjenta
  • omówienie praw pacjenta zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • najczęstsze skargi zgłaszane do Rzecznika Praw Pacjenta
  • jak uniknąć kary pieniężnej za niepodjęcia określonych działań niezbędnych do usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw pacjenta?
 2. Ochrona danych osobowych
  • podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych 
  • zasady przetwarzania danych w placówce medycznej
  • niezbędne dokumenty i procedury związane z ochroną danych osobowych
  • fakty i mity związane z RODO

Co otrzymasz?

Dostosowanie terminu

Szkolenie zaplanowane zgodnie z Twoimi preferencjami czasowymi, zapewniające elastyczność i komfort uczestników.

Specjalistyczne wsparcie

Bezpośredni dostęp do eksperta w danej dziedzinie, który zapewnia nie tylko wiedzę, ale i wsparcie merytoryczne na każdym etapie szkolenia.

Personalizacja programu

Program szkolenia skrojony na miarę potrzeb Twojej firmy, uwzględniający specyficzne wymagania i cele.

Certyfikacja ukończenia

Oficjalne potwierdzenie zdobytych umiejętności i wiedzy, stanowiące wartość dodaną dla uczestników i organizacji.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Uczestnicy otrzymują kompleksowy zestaw zasobów edukacyjnych, dostępnych do wykorzystania również po zakończeniu szkolenia.

Gwarancja satysfakcji

Zobowiązanie do dostosowania i poprawy elementów szkolenia, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom klienta.

Trener

Natalia Wieczorkiewicz

Absolwentka m.in. Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, podyplomowe studia w zakresie prawa medycznego oraz podyplomowe studia w zakresie ochrony danych osobowych. 
Kilkuletni praktyk w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących dokumentacji medycznej oraz kursów dla rejestratorek medycznych. 
Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując m.in. jako:  manager administracji Ośrodka Rehabilitacji, inspektor ochrony danych osobowych podmiotów leczniczych, koordynator rejestracji medycznej oraz jako sekretarka medyczna, statystyk medyczny i rejestratorka medyczna.