Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Role i zadania pracowników oświaty w ochronie dzieci przed przemocą - Procedura Niebieskie Karty

Szkolenie na zamówienie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
Ustalany indywidualnie
Godzina

Ustalany indywidualnie

Miasto

Ustalany indywidualnie

Cena

Ustalany indywidualnie

Trener

Adam Mołdoch

Zainwestuj w profesjonalne szkolenie na zamówienie i zwiększ swoje kompetencje w zakresie ochrony dzieci.

To unikatowe szkolenie zaprojektowano z myślą o zwiększeniu świadomości i umiejętności pracowników oświaty w zakresie rozpoznawania oraz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Oferujemy elastyczne formy realizacji — zarówno online, jak i stacjonarnie — aby dostosować się do indywidualnych potrzeb i preferencji naszych uczestników.

Program szkolenia:

 1. Pojęcie przemocy domowej;
 2. Pojęcie procedury Niebieskie Karty;
 3. Wyjaśnienie pojęcia „Uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy domowej", na przykładzie placówki oświatowej;
 4. Formy/rodzaje przemocy stosowane wobec małoletnich;
 5. Placówki oświatowe, jako podmioty zobowiązane do wdrożenia procedury Niebieskie Karty, na rzecz ochrony małoletnich;
 6. Wdrożenie procedury Niebieskie Karty w placówkach oświatowych (zasady, terminy ustawowe, zawody zobowiązane do wdrożenia NK);
 7. Dziecko jako osoba podejrzewana o doznawanie przemocy domowej a standardy ochrony małoletnich;
 8. Reprezentowanie interesów dziecka w sytuacji podejrzenia doznawania przemocy domowej;
 9. Algorytmy postępowania dla pracowników Oświaty – ocena ryzyka występowania przemocy – omówienie kwestionariuszy dla dzieci do 9 roku życia oraz dzieci starszych;
 10. Zasada zachowania poufności przez przedstawiciela Oświaty, w realizacji procedury Niebieskie Karty, w tym także w odniesieniu do posiedzeń Rady Pedagogicznej;
 11. Niebieska Karta – „A”. Omówienie zasad sporządzania formularza, terminów przekazywania, itp.
 12. Powołanie i Zadania Grup Diagnostyczno-Pomocowych, na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony małoletnich, z udziałem pracownika Oświaty;
 13. Niebieska Karta „B”. Zasady przekazywania formularza, przez pracownika Oświaty, osobie podejrzewanej o doznawanie przemocy;
 14. Obowiązki/zadania przedstawicieli Oświaty w procedurze NK;
 15. Notatki/adnotacje pracowników Oświaty w ramach procedury NK;
 16. Wdrożenie procedury NK na płaszczyźnie szkolnej, w stosunku do obcokrajowca;
 17. Pismo o wgląd w sytuację rodzinną, ze strony placówki Oświatowej, w ramach standardów ochrony małoletnich;
 18. Niebieska Karta „C” i „D”. Zasady sporządzania i ustalenie planu pracy dla pracownika Oświaty;
 19. RODO w realizacji Procedury Niebieskie Karty w systemie Oświaty;
 20. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ze strony placówki Oświatowej, w ramach standardów ochrony małoletnich;
 21. Zakończenie Procedury Niebieskie Karty – zasady i przesłanki;
 22. Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK, przez przedstawicieli Oświaty, w ramach ochrony małoletnich. Na czym polega monitoring w placówce oświatowej, po zamknięciu NK?;
 23. Udostępnianie dokumentacji Policji/Prokuraturze przez pracownika Oświaty;
 24. Wnioski/ dyskusja/ dobre praktyki/ wymiana uwag.

 

Nasze szkolenie "Role i zadania pracowników Oświaty w realizacji procedury Niebieskie Karty" to nie tylko cenna wiedza teoretyczna, ale również praktyczne narzędzia, które pozwolą Ci skutecznie działać na rzecz dobra i bezpieczeństwa dzieci. Bez względu na to, czy wybierzesz formę online, czy stacjonarną, otrzymasz pełen pakiet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności.

Co otrzymasz?

Dostosowanie terminu

Szkolenie zaplanowane zgodnie z Twoimi preferencjami czasowymi, zapewniające elastyczność i komfort uczestników.

Specjalistyczne wsparcie

Bezpośredni dostęp do eksperta w danej dziedzinie, który zapewnia nie tylko wiedzę, ale i wsparcie merytoryczne na każdym etapie szkolenia.

Personalizacja programu

Program szkolenia skrojony na miarę potrzeb Twojej firmy, uwzględniający specyficzne wymagania i cele.

Certyfikacja ukończenia

Oficjalne potwierdzenie zdobytych umiejętności i wiedzy, stanowiące wartość dodaną dla uczestników i organizacji.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Uczestnicy otrzymują kompleksowy zestaw zasobów edukacyjnych, dostępnych do wykorzystania również po zakończeniu szkolenia.

Gwarancja satysfakcji

Zobowiązanie do dostosowania i poprawy elementów szkolenia, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom klienta.

Trener

Adam Mołdoch

Z wykształcenia socjolog. Wieloletni praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie, wieloletni czynny kurator społeczny w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód. 

W przeszłości wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, na stanowisku m.in. pracownik socjalny i kierownik Filii MOPR. 

Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.