Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

E-doręczenia- przesyłka polecona XXI wieku czyli nowa forma komunikacji obywateli z administracją publiczną

E-doręczenia- przesyłka polecona XXI wieku czyli nowa forma komunikacji obywateli z administracją publiczną

Czym są e-doręczenia? 

E-doręczenia to nowo wprowadzana forma komunikacji obywateli i przedsiębiorców z podmiotami publicznymi, ma ona zastąpić dotychczasowe sposoby komunikacji czyli przesyłka polecona ze zwrotnym potwierdzeniem lub doręczenie do rąk własnych. 
System doręczeń elektronicznych oparty będzie na publicznym dostawcy i ma on zapewnić bezpłatną korespondencję z administracją publiczną. Co ważne e- Doręczenia zastąpią dotychczas używaną usługę ePUAP. 

Kto jest zobowiązany wprowadzić e-Doręczenia jako pierwszy? 

Do wdrożenia e-doręczeń zobowiązane są podmioty publiczne, przedsiębiorcy oraz zawody zaufania publicznego. Terminy wdrażania w każdym z wymienionych podmiotów są różne i wynikają z opublikowanego harmonogramu. 

Harmonogram wdrożeń- od kiedy zaczniemy ich używać? 

Pierwsze podmioty zaczną używać nowego rozwiązania 1 października 2024 roku. Całe wdrożenie jest rozłożone w czasie i będzie trwało od 1 października 2024 roku do 1 października 2029 roku. 

W pierwszej kolejności nowej formy komunikacji zaczną używać: 

  • Organy administracji rządowej i jednostki budżetowe obsługujące te organy 

  • Inne organy władzy publicznej tj. Organy kontroli i ochrony 

  • ZUS i KRUS

  • NFZ 

Wyżej wymienione instytucje powinny wdrożyć e-doręczenia w terminie do 1.10.2024r. 

Ten sam termin dotyczy również podmiotów niepublicznych, między innymi: 

  • Zawody zaufania publicznego: 

  • Adwokat 

  • Radca prawny 

  • Doradca podatkowy 

  • Notariusz 

Ponadto podmioty niepubliczne, które będą rejestrować się do Krajowego Rejestru Sądowego od 1 października 2024 roku również są zobowiązane do wdrożenia usługi e-doręczeń. 
Pełny harmonogram wdrożenia znajdziemy na stronach rządowych (link) 

Jak zacząć korzystać z e-doręczeń? 

Każda zmiana w naszej pracy często wiąże się z lekką dezorganizacją i stresem. Aby uniknąć problemów i bezproblemowo wdrożyć e-doręczenia w swojej Instytucji lub firmie warto sprawdzić szkolenia z e-doręczeń
Szkolenia prowadzone przez doświadczonych praktyków gwarantują bezproblemowe wdrożenie i rozpoczęcie pracy z nowym narzędziem.