Zamów szkolenie zamknięte dla swojej placówki!

Sprawdź nasze propozycje szkoleń zamkniętych lub uzupełnij formularz i opisz szkolenie, którego potrzebujesz.

Windykacja a skuteczna windykacja - mała różnica językowa, wielka różnica jakościowa

Windykacja a skuteczna windykacja - mała różnica językowa, wielka różnica jakościowa

Windykacja - słowo, które często kojarzy się z nieprzyjemnymi doświadczeniami, niepewnością i frustracją, i to obu stron: windykowanego i windykującego. Dla wielu osób jest synonimem nękających telefonów, pism i uporczywych próśb o spłatę długów. Czy jednak windykacja musi być tak uciążliwa? Czy istnieje sposób, aby przekształcić ten proces w jak najbardziej bezstresowe i skuteczne narzędzie zarządzania należnościami, zarówno dla windykatora, jak i dla dłużnika?

Skuteczna windykacja - co to jest?

W rzeczywistości istnieje różnica między zwykłą windykacją, kojarzoną z nieprzyjemnych opowieści o ściąganiu długu, a skuteczną windykacją. Różnica ta przekłada się na poziom efektywności i jakość procesu windykacji. Leży nie tylko w podejściu do komunikacji z dłużnikiem, ale także w umiejętnościach, strategiach i narzędziach stosowanych przez profesjonalistów do spraw windykacji. Aby prowadzić skuteczną windykację z korzyścią dla obu stron, trzeba po prostu mieć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Skuteczna windykacja to proces, który ma na celu równoczesne odzyskanie zaległych płatności i budowanie pozytywnych relacji z klientami, włączając w to minimalizowanie napięć. Osoba aspirująca do prowadzenia skutecznej windykacji musi wiedzieć, jakie działania podejmować, aby ściągać dług w sposób efektywny i zarazem etyczny.

Skuteczna windykacja należności - jakie umiejętności trzeba mieć?

  1. Skuteczna windykacja długu wymaga umiejętności korzystania z konkretnych schematów komunikacyjnych stosowanych wobec dłużników. Warto znać swoje silne i słabe strony w świetle komunikacji z dłużnikami, aby doprowadzić do finalnego ściągnięcia należności w sposób etyczny, bezpieczny, maksymalnie komfortowy dla obu stron.
  2. Skuteczna windykacja wymaga oczywiście... wiedzy, jakie kroki podejmować, by faktycznie była skuteczna. Oznacza to np. umiejętność układania efektywnej strategii postępowania z konkretnym dłużnikiem m.in. dzięki właściwemu diagnozowaniu typu osobowości dłużnika, dopasowywaniu się do jego stanu psychicznego i emocjonalnego, rozumieniu go.
  3. Skuteczna windykacja faktury bądź innego długu to również umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z dłużnikiem. Trzeba znać i potrafić stosować metody rozbrajania obiekcji dłużników, a także ataków słownych, oskarżeń, wybuchów emocjonalnych.
  4. Ponieważ procedura windykacji wpływa psychicznie nie tylko na dłużnika, lecz także na windykatora, osoba na tym stanowisku musi znać i umiejętnie stosować techniki relaksacyjne i metody radzenia sobie z emocjami, które w tej pracy bywają burzliwe.
  5. Ponadto skuteczna windykacja należności wymaga nauki bycia asertywnym przy jednoczesnym pozostawaniu empatycznym. Są to kompetencje miękkie, które można zarówno nabyć, jak i doskonalić.

Szkolenie: windykacja długu na miarę XXI wieku

Szkolenia z windykacji efektywnej i empatycznej polegają na nauce zasad, m.in. asertywnej komunikacji z dłużnikiem, a także metod, np. radzenia sobie z emocjami w procesie windykacji. Dodatkowo na szkoleniach z windykacji uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach, chociażby z zawierania ugód, egzekwowania ustaleń w sposób skuteczny i empatyczny.

Szkolenie z windykacji ma za zadanie nauczyć uczestników korzystania z zasad psychologii konfliktu i technik oceny dłużników (różnych typów osobowości). Co jednak ważne, w trakcie szkolenia z windykacji uczestnicy zdobywają kompetencje nie tylko psychologiczne i komunikacyjne, ale także - co ogromnie ważne - prawne.

Dla kogo jest skuteczna windykacja należności? Kto może uczestniczyć w szkoleniu z windykacji?

Na szkolenie z windykacji zapraszamy każdą osobę zajmującą się stricte windykacją lub nawet samym kontaktem z dłużnikami - niezależnie od zajmowanego stanowiska i szczebla w organizacji. Jeżeli uczestniczysz w procedurze windykacji jako prezes firmy windykacyjnej, manager zespołu bądź konsultant odpowiedzialny jedynie za pierwszy kontakt, szkolenie z windykacji jest dla Ciebie.

W czasie szkolenia z windykacji dowiesz się m.in.:

  • jak rozpoznawać typ osobowości dłużnika i dobierać do niego skuteczną procedurę windykacji,
  • jak konkretne postawy w komunikacji z dłużnikami pomagają lub szkodzą w skutecznej windykacji długu,
  • jak uczestniczyć w procedurze windykacji: na żywo, przez telefon, e-mailowo,
  • jak efektywnie i etycznie wywierać presję na dłużnikach,
  • jak postępować w procesie windykacji należności od trudnych dłużników.

Mocnymi stronami szkolenia z windykacji są bezpośredni kontakt z prowadzącym, możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym i prowadzenia dyskusji, a także otrzymanie kompletu materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki i wracania do najtrudniejszych kwestii w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ponadto każdy uczestnik szkolenia z windykacji otrzymuje certyfikat ukończenia nauki.