Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

e-Doręczenia w szkole

e-Doręczenia w szkołach- co trzeba wiedzieć? 

Pierwotny termin wdrożenia e-Doręczeń, czyli 10 grudnia jest już nieaktualny. Minister Cyfryzacji 22 listopada 2023 roku wydał komunikat, w którym zmienił termin wdrożenia systemu e-Doręczeń w szkołach z 10 grudnia, na 30 grudnia 2023 roku. 

 

Aby się do tego przygotować zapraszamy na szkolenie, w których rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane ze stosowaniem e-Doręczeń w szkołach i innych placówkach oświatowych. Sprawdź dostępne terminy poniżej: 

Obecnie nie mamy dostępnych szkoleń dla wyszukiwanej frazy.

Spróbuj ponownie lub sprawdź wszystkie nasze szkolenia.

Wszystkie szkolenia

Wstęp do E-doręczeń w Oświacie

E-doręczenia, czyli elektroniczne doręczanie korespondencji, to koncepcja, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki szkoły komunikują się z różnymi podmiotami - od organów administracyjnych po rodziców i opiekunów uczniów. Wprowadzenie systemu e-doręczeń w szkołach jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę cyfryzacji oraz zwiększenia efektywności i przejrzystości procesów komunikacyjnych.

Kluczowe Zalety E-doręczeń w Szkolnictwie

Usprawnienie Komunikacji: E-doręczenia pozwalają na szybkie i efektywne przesyłanie dokumentacji, co jest kluczowe w zarządzaniu szkolnym. Oszczędza to czas i zasoby, które tradycyjnie były wykorzystywane na przetwarzanie papierowej korespondencji.

Bezpieczeństwo i Prywatność: Zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście informacji dotyczących uczniów.

Śledzenie i Archiwizacja: Elektroniczny system pozwala na łatwe śledzenie i archiwizację korespondencji, co ułatwia zarządzanie dokumentacją i przyspiesza dostęp do niezbędnych informacji.

Zgodność z Przepisami: Wprowadzenie e-doręczeń pozwala szkołom na spełnienie wymogów prawnych dotyczących cyfryzacji procesów administracyjnych.

Wprowadzenie E-doręczeń w Szkole: Wyzwania i Rozwiązania

Wdrożenie systemu e-doręczeń w szkole może napotkać pewne wyzwania, takie jak potrzeba szkolenia personelu czy aktualizacja infrastruktury IT. Jednak odpowiednio zaplanowane i zaimplementowane, e-doręczenia mogą znacząco przyczynić się do modernizacji szkolnictwa.

Jak Szkoły Mogą Skorzystać z E-doręczeń?

  • Dyrektorzy i Kadra Zarządzająca: Mogą wykorzystywać system do efektywnego zarządzania korespondencją szkolną, w tym do komunikacji z organami nadzorującymi.
  • Nauczyciele: Mogą korzystać z e-doręczeń do wymiany dokumentów związanych z procesami edukacyjnymi i administracyjnymi.
  • Rodzice i Opiekunowie: E-doręczenia mogą ułatwić otrzymywanie ważnych informacji dotyczących ich dzieci, np. powiadomień o zebraniach czy wydarzeniach szkolnych.