Certyfikowany Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001 z egzaminem

Zapisz się na 4-dniowy kurs i zostań audytorem wewnętrznym. Obowiązuje rabat za wczesny zapis! Spiesz się- Liczba miejsc ograniczona

Szkolenia z Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Celem naszych szkoleń i kursów z EZD jest przekazanie nie tylko teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy na temat Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Podczas zajęć dowiesz się między innymi jakie są przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją, o tym czym jest system EZD i jak wygląda jego wdrożenie oraz przede wszystkim jak go używać. 

Co to jest system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją? 

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) to innowacyjne rozwiązanie technologiczne, zaprojektowane z myślą o optymalizacji procesów dokumentacyjnych wewnątrz organizacji, szczególnie w sektorze administracji publicznej. System EZD umożliwia kompleksowe zarządzanie dokumentacją w formie elektronicznej, od jej tworzenia, poprzez obieg, aż po archiwizację. Dzięki EZD, urzędy i instytucje publiczne mogą zwiększyć efektywność swoich działań, zapewnić większą przejrzystość procesów oraz zaoferować obywatelom szybsze i bardziej dostępne usługi elektroniczne. Rozwiązanie to stanowi kluczowy element w strategii cyfryzacji i modernizacji administracji, mając na celu nie tylko poprawę jakości pracy urzędników, ale również podniesienie satysfakcji społeczeństwa z interakcji z administracją.

Szkolenie EZD

Szkolenie z zakresu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) ma na celu przygotowanie pracowników sektora publicznego do efektywnego wykorzystania systemów EZD. Szkolenie obejmuje zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne zarządzania dokumentacją elektroniczną, w tym zasady wprowadzania, przechowywania i bezpiecznego udostępniania dokumentów cyfrowych.

Program szkolenia

Główne zagadnienia, które umówimy w trakcie szkolenia to: 

 1. Prawne Podstawy Zarządzania Dokumentacją
  Szkolenie rozpoczyna się od omówienia kluczowych przepisów prawnych dotyczących zarządzania dokumentacją, w tym ustawy o narodowym zasobie archiwalnym oraz wytycznych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Uczestnicy dowiedzą się również o normatywach kancelaryjno-archiwalnych.
 2. Obieg Dokumentacji w EZD
  Kurs koncentruje się na obiegu dokumentacji w systemie EZD, zarówno elektronicznej, jak i papierowej. Omawiane są etapy wdrażania systemu EZD, jego rola w dokumentowaniu i załatwianiu spraw, a także szczegółowe procedury dotyczące różnych rodzajów przesyłek i wyjątków od standardowych czynności kancelaryjnych.
 3. Czynności Kancelaryjne w Systemie EZD
  Ten moduł szkolenia obejmuje zadania punktów kancelaryjnych w systemie EZD, w tym rejestrację wpływów, skanowanie, wprowadzanie metadanych oraz obsługę korespondencji. Szczególny nacisk kładziony jest na procesy w komórkach merytorycznych, takie jak zarządzanie teczkami rzeczowymi, zakładanie spraw, a także tworzenie i akceptacja dokumentów.
 4. Archiwum Zakładowe w EZD
  Ostatnia część programu skupia się na roli archiwum zakładowego w systemie EZD. Przedstawione są metody przejmowania i przechowywania dokumentacji elektronicznej, zarządzanie zgromadzoną dokumentacją, procedury brakowania dokumentów niearchiwalnych oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego.

Do kogo skierowane są szkolenia i kursy EZD? 

Nasze szkolenia skierowane są między innymi do: 

 • pracowników JST
 • kierownictwa i pracowników Urzędów 
 • pracowników szkół, przedszkoli, uczelni i innych placówek oświatowych
 • wszystkich, którzy na codzień mają do czynienia z dokumentacją