Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Kursy dla OPS

Kursy dla OPS (ośrodki opieki społecznej) to specjalistyczne szkolenia dla pracowników i kierowników OPS, którzy zajmują się opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia społecznego.

W ramach tych szkoleń uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi oraz innymi grupami potrzebującymi pomocy. W programie szkolenia znajdują się tematy takie jak: podstawy prawa i procedur związanych z działalnością OPS, organizacja pracy w ośrodku, kwestie związane z finansowaniem i zarządzaniem środkami publicznymi, komunikacja i psychologia w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia oraz podstawy pielęgnacji i opieki medycznej.

 

Szkolenia dla OPS są ważnym elementem w rozwoju zawodowym pracowników i kierowników ośrodków opieki społecznej. Dzięki nim zwiększa się jakość opieki nad osobami potrzebującymi, a pracownicy zyskują nowe narzędzia i umiejętności do pracy w trudnych sytuacjach.