Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Nasze szkolenia poświęcone są tematyce nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. W ramach naszych kursów, webinarów i szkoleń e-learningowych uczestnicy zdobędą niezbędne kompetencje i umiejętności w zakresie zasad i przepisów obowiązujących w nowej ustawie.

Szkolenia w tym zakresie dotyczą nie tylko samej ustawy, ale także omawiają różne sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizacje i instytucje odpowiedzialne za pomoc w takich sytuacjach. Nasze szkolenia obejmują również tematy takie jak diagnozowanie i rozpoznawanie przypadków przemocy, podejmowanie interwencji i udzielanie pomocy.

 

Nasze kursy i szkolenia online w zakresie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie są doskonałym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie, które potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności, co jest bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju zawodowego.