Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Realizacja Procedury Niebieskiej Karty krok po kroku

Nasze szkolenia skierowane są do specjalistów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem kursów jest pogłębienie znajomości przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia w sprawie procedury "Niebieskiej Karty".

Podczas wydarzeń online skupimy się również na rozwijaniu umiejętności i wiedzy z obszaru funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej. Dzięki temu uczestnicy kursu będą mogli zwiększyć swoje umiejętności w zakresie realizacji procedury "Niebieskiej Karty".

 

E-learning na naszej platformie jest także świetną okazją do podniesienia jakości współpracy i jakości oferowanej pomocy na rzecz osób i rodzin, zwłaszcza dzieci doświadczających przemocy domowej. Nasi doświadczeni instruktorzy zapewnią uczestnikom szkolenia kompleksowe i aktualne informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pokażą, jak stosować zdobytą wiedzę w praktyce.
 

Po ukończeniu nauczania, uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w zakresie realizacji procedury "Niebieskiej Karty". Nasze szkolenia są w pełni dostępne online, co pozwala na naukę w dowolnym czasie i miejscu, zgodnie z preferencjami kursanta.