Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Szkolenia ze Standardów Ochrony Małoletnich

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw wprowadza zmiany, które określają standardy ochrony małoletnich, które mają zadbać o prawa najmłodszych i ochronić ich przed krzywdzeniem. Przygotowaliśmy szkolenie dzięki, którym przygotują Państwo swoją placówkę do wprowadzenia zmian zgodnie z prawem. 

Dostępne terminy szkoleń znajdą Państwo poniżej, a jeśli mają Państwo pytania lub są Państwo zaitneresowni szkoleniem zamkniętym ze Standardów Ochrony Małoletnich- zapraszamy do kontaktu! 

Wprowadzenie Nowych Przepisów

Od 15 lutego 2024 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r., zmieniające Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne ustawy. Te zmiany wprowadzają obowiązkowe standardy ochrony małoletnich w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

Obowiązki Dyrektorów i Organizatorów Działalności

Dyrektorzy szkół i placówek, a także organizatorzy działalności oświatowej i opiekuńczej, są zobowiązani do wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Standardy te obejmują bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem, procedury interwencji, zawiadamianie odpowiednich organów oraz prowadzenie dokumentacji zdarzeń zagrażających dobru dziecka.

Zasady i Procedury Ochrony

Standardy ochrony małoletnich obejmują zasady zapewniające bezpieczeństwo, procedury interwencji i zawiadamiania, a także szczególne wymogi dotyczące bezpiecznych relacji, korzystania z urządzeń elektronicznych oraz ochrony przed treściami szkodliwymi w Internecie.

Wymogi w Zakresie Dostępności i Oceny Standardów

Standardy muszą być dostępne na stronach internetowych placówek oraz wywieszone w lokalach. Są one podlegające regularnej ocenie i aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, w celu dostosowania do bieżących potrzeb i przepisów.

Kontrola Przestrzegania Przepisów

Kontrolę przestrzegania nowych przepisów będą sprawować odpowiednie organy zarządzające i nadzorujące placówki edukacyjne i opiekuńcze.

Szkolenie Standardy Ochrony Małoletnich 

Podczas naszego szkolenia poruszymy najważniejsze kwestie, które pozwolą przygotować placówkę do wprowadzenia nowych przepisów. W czasie trwania szkolenia skupimy się na nastepujących zagadnieniach: 

  • Omówienie najnowszych zmian: Poznacie szczegółowo, jakie nowe wyzwania i obowiązki wynikają z ustawy, a także jak przygotować placówkę na wypadek kontroli.
  • Praktyczne wskazówki: Dowiedzą się Państwo, jakie dokumenty trzeba przygotować i zaktualizować, aby spełnić nowe wymogi.
  • Zgłębienie w Standardy Ochrony Małoletnich: Omówimy szczegółowo wszystkie wymagane procedury i zasady, w tym zapewnienie bezpiecznych relacji między personelem a małoletnimi, procedury interwencji, oraz zasady korzystania z urządzeń elektronicznych w placówce.
  • Wytyczne dla Zespołu Interwencji Kryzysowej: Zapoznają się Państwo z zasadami tworzenia zespołu, podziałem obowiązków oraz współpracą z innymi instytucjami.
  • Przygotowanie na Kontrolę: Przedstawimy, jak zabezpieczyć placówkę na wypadek kontroli, oraz jak przeprowadzać regularny przegląd i aktualizację standardów.