Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

Szkolenia ze Standardów Ochrony Małoletnich

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw wprowadza zmiany, które określają standardy ochrony małoletnich, które mają zadbać o prawa najmłodszych i ochronić ich przed krzywdzeniem. Przygotowaliśmy szkolenie dzięki, którym przygotują Państwo swoją placówkę do wprowadzenia zmian zgodnie z prawem. 

Dostępne terminy szkoleń znajdą Państwo poniżej, a jeśli mają Państwo pytania lub są Państwo zaitneresowni szkoleniem zamkniętym ze Standardów Ochrony Małoletnich- zapraszamy do kontaktu! 

Obecnie nie mamy dostępnych szkoleń dla tej kategorii.

Wybierz inną kategorię lub sprawdź wszystkie nasze szkolenia.

Wszystkie szkolenia

Wprowadzenie Nowych Przepisów

Od 15 lutego 2024 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r., zmieniające Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne ustawy. Te zmiany wprowadzają obowiązkowe standardy ochrony małoletnich w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

Obowiązki Dyrektorów i Organizatorów Działalności

Dyrektorzy szkół i placówek, a także organizatorzy działalności oświatowej i opiekuńczej, są zobowiązani do wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Standardy te obejmują bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem, procedury interwencji, zawiadamianie odpowiednich organów oraz prowadzenie dokumentacji zdarzeń zagrażających dobru dziecka.

Zasady i Procedury Ochrony

Standardy ochrony małoletnich obejmują zasady zapewniające bezpieczeństwo, procedury interwencji i zawiadamiania, a także szczególne wymogi dotyczące bezpiecznych relacji, korzystania z urządzeń elektronicznych oraz ochrony przed treściami szkodliwymi w Internecie.

Wymogi w Zakresie Dostępności i Oceny Standardów

Standardy muszą być dostępne na stronach internetowych placówek oraz wywieszone w lokalach. Są one podlegające regularnej ocenie i aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, w celu dostosowania do bieżących potrzeb i przepisów.

Kontrola Przestrzegania Przepisów

Kontrolę przestrzegania nowych przepisów będą sprawować odpowiednie organy zarządzające i nadzorujące placówki edukacyjne i opiekuńcze.

Szkolenie Standardy Ochrony Małoletnich 

Podczas naszego szkolenia poruszymy najważniejsze kwestie, które pozwolą przygotować placówkę do wprowadzenia nowych przepisów. W czasie trwania szkolenia skupimy się na nastepujących zagadnieniach: 

  • Omówienie najnowszych zmian: Poznacie szczegółowo, jakie nowe wyzwania i obowiązki wynikają z ustawy, a także jak przygotować placówkę na wypadek kontroli.
  • Praktyczne wskazówki: Dowiedzą się Państwo, jakie dokumenty trzeba przygotować i zaktualizować, aby spełnić nowe wymogi.
  • Zgłębienie w Standardy Ochrony Małoletnich: Omówimy szczegółowo wszystkie wymagane procedury i zasady, w tym zapewnienie bezpiecznych relacji między personelem a małoletnimi, procedury interwencji, oraz zasady korzystania z urządzeń elektronicznych w placówce.
  • Wytyczne dla Zespołu Interwencji Kryzysowej: Zapoznają się Państwo z zasadami tworzenia zespołu, podziałem obowiązków oraz współpracą z innymi instytucjami.
  • Przygotowanie na Kontrolę: Przedstawimy, jak zabezpieczyć placówkę na wypadek kontroli, oraz jak przeprowadzać regularny przegląd i aktualizację standardów.