Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Szkolenia dla Ośrodków Interwencji Kryzysowych

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń online dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowej. Nasze kursy zapewnią uczestnikom wiedzę i umiejętności, które pomogą im w skutecznej interwencji kryzysowej i wsparciu osób w trudnej sytuacji życiowej.

Webinaria i szkolenia online, które oferujemy, skupiają się na pogłębieniu wiedzy z zakresu psychologicznej pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz nauczeniu praktycznych umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych.

 

Nasi doświadczeni instruktorzy zapewnią uczestnikom szkoleń aktualną i specjalistyczną wiedzę, która pozwoli na efektywną interwencję kryzysową oraz na udzielanie wsparcia osobom potrzebującym.

Nasze szkolenia online umożliwiają elastyczne nauczanie z dowolnego miejsca i o dowolnej porze dnia. Dzięki temu, pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej mogą pogłębiać swoją wiedzę bez przerywania codziennych obowiązków zawodowych.

 

Po zakończeniu nauczania, uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej oraz pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych.

Zapraszamy do korzystania z naszych zajęć e-learningowych, które pozwolą na podniesienie jakości pracy ośrodków interwencji kryzysowej oraz skuteczną pomoc osobom w potrzebie.