Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Szkolenia z akredytacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Szkolenia z akredytacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą są specjalistycznymi szkoleniami online, które skupiają się na kształtowaniu umiejętności i wiedzy z zakresu akredytacji i zarządzania jakością w ramach działalności leczniczej.

Obecnie nie mamy dostępnych szkoleń dla wyszukiwanej frazy.

Spróbuj ponownie lub sprawdź wszystkie nasze szkolenia.

Wszystkie szkolenia

Podczas takich szkoleń uczestnicy poznają m.in. standardy i wymagania związane z procesem akredytacji oraz procedury i narzędzia umożliwiające skuteczne zarządzanie jakością usług medycznych. Omawiane są również aspekty związane z bezpieczeństwem pacjenta, m.in. procesy oceny ryzyka, raportowanie incydentów i wypadków oraz audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

Kursy z akredytacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kierowane przede wszystkim do osób zarządzających i koordynujących pracę w placówkach medycznych, takich jak dyrektorzy, koordynatorzy ds. jakości lub audytorzy wewnętrzni. Są one ważnym narzędziem wspierającym rozwój zawodowy i umożliwiającym podnoszenie kwalifikacji w branży medycznej. Ponadto, nasze zajęcia pozwalają na dostosowanie działalności placówki medycznej do wymogów prawa oraz rosnących oczekiwań pacjentów i rynku usług medycznych.