Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Szkolenie dla kierowników wycieczek szkolnych

Kategoria "Szkolenie dla kierowników wycieczek szkolnych" oferowana przez naszą firmę szkoleniową ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia roli kierownika wycieczek szkolnych. Podczas szkolenia omówione zostaną podstawy prawne związane z organizacją imprez i wycieczek szkolnych, w tym wymagane dokumenty i procedury. 

Uczestnicy dowiedzą się jakie są wymagania stawiane przed kierownikiem wycieczek szkolnych, jakie zadania i odpowiedzialności na nim spoczywają oraz jakie są konsekwencje w przypadku naruszenia prawa.

 

Podczas kursów szczegółowo omawiane są różne aspekty związane z organizacją imprez i wycieczek szkolnych, takie jak dokumentacja, opiekunowie i odpowiedzialność za uczniów na terenie szkoły i podczas wycieczek. W ramach kategorii "Szkolenie dla kierowników wycieczek szkolnych" nasi doświadczeni specjaliści przedstawią praktyczne wskazówki, które pozwolą uczestnikom na skuteczną organizację wycieczek szkolnych, zminimalizowanie ryzyka wypadków oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ich umiejętności w zakresie organizacji i bezpieczeństwa podczas wycieczek szkolnych. Dodatkowo, w ramach naszej oferty, istnieje możliwość zakupienia dostępu do nagrania wideo ze szkolenia, co pozwoli na powtórzenie materiału w dowolnym czasie i miejscu.