Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Szkolenie z digitalizacji

Szkolenie z digitalizacji to program edukacyjny, który skupia się na nauczaniu uczestników procesu digitalizacji oraz związanych z nim aspektów technicznych i organizacyjnych. Podczas takiego szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat sposobów i narzędzi digitalizacji różnego rodzaju materiałów, takich jak dokumenty, zdjęcia, filmy czy rysunki.

Obecnie nie mamy dostępnych szkoleń dla wyszukiwanej frazy.

Spróbuj ponownie lub sprawdź wszystkie nasze szkolenia.

Wszystkie szkolenia

Szkolenie z digitalizacji obejmuje szereg modułów, które zawierają praktyczną i teoretyczną wiedzę dotyczącą procesu digitalizacji. Moduły te obejmują standardy digitalizacji i konserwacji, selekcję materiałów do digitalizacji, skanowanie z użyciem algorytmów, definicję metadanych, tworzenie i zarządzanie kopiami wzorcowymi i użytkowymi, eksport danych czy indeksację danych.

 

Szkolenia z digitalizacji mają na celu zapewnienie uczestnikom wiedzy na temat najnowszych trendów i technologii związanych z procesem digitalizacji oraz dostarczenie narzędzi i umiejętności do samodzielnego przeprowadzania procesu digitalizacji. Dzięki temu, uczestnicy będą w stanie efektywnie digitalizować różnego rodzaju materiały, co jest szczególnie istotne dla instytucji, które przechowują i zarządzają dużej ilością dokumentów i materiałów archiwalnych.
 

Szkolenia z digitalizacji są adresowane do osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu digitalizacji materiałów, a także do pracowników instytucji i organizacji, które przechowują i zarządzają dużej ilością dokumentów i materiałów archiwalnych. Wiedza zdobyta na takim szkoleniu umożliwi uczestnikom efektywne i skuteczne digitalizowanie materiałów, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania ich organizacji i instytucji.