Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Ustawa prawo zamówień publicznych 2023

Znajomość Ustawy Pzp – Twoja Przewaga w Przetargach

Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie tylko umożliwia zgodne z prawem przeprowadzanie procedur przetargowych, ale także daje przewagę w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne. Specjaliści dobrze zorientowani w przepisach są w stanie przygotować oferty bardziej konkurencyjne i efektywnie zarządzać ryzykiem prawnym.

Zaktualizuj Wiedzę z Ustawy Pzp 2023

W 2023 roku Ustawa Prawo Zamówień Publicznych wprowadza ważne zmiany, które wpływają na procesy przetargowe. Szkolenia dedykowane tej aktualizacji są kluczowe dla zrozumienia nowych wymogów i dostosowania praktyk przetargowych, co jest niezbędne dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.

 

Rozumienie Nowelizacji Ustawy Pzp w 2023

Nowelizacje Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w 2023 roku wprowadzają istotne zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert, procedur przetargowych i praw wykonawców. Szkolenia skupiające się na tych zmianach dostarczają niezbędnej wiedzy o aktualnych przepisach, umożliwiając efektywne i zgodne z prawem zarządzanie zamówieniami.