Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Zamówienia publiczne 2023

Przewidywane Skutki Zmian dla Rynku Zamówień Publicznych

Zmiany wprowadzone w 2023 roku mogą mieć dalekosiężne skutki dla całego rynku zamówień publicznych, od sposobu przygotowania ofert, przez kryteria oceny, aż po realizację umów. Przystosowanie się do tych nowości jest kluczowe dla zapewnienia płynności procesów przetargowych i wykorzystania nowych możliwości, jakie przyniosą ze sobą zmiany.

Nowe Przepisy i Ich Wpływ na Sektor Zamówień Publicznych w 2023

Rok 2023 przynosi znaczące zmiany w przepisach dotyczących zamówień publicznych, które mają na celu zwiększenie transparentności, efektywności oraz dostępności procesów przetargowych dla szerokiego grona wykonawców. Te aktualizacje wymagają od uczestników rynku zamówień publicznych nie tylko zrozumienia nowych zasad, ale także adaptacji strategii i praktyk przetargowych.

 

Szkolenia i Adaptacja do Zmian w 2023

Dla specjalistów ds. zamówień publicznych oraz przedsiębiorstw uczestniczących w przetargach, szkolenia dotyczące zmian w 2023 roku są niezbędne do utrzymania konkurencyjności i zgodności z nowymi wymogami. Kursy te oferują szczegółowy przegląd nowelizacji oraz praktyczne wskazówki, jak skutecznie stosować się do aktualnych regulacji.