Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Zamówienia publiczne 2024

Nadchodzące Innowacje i Regulacje w 2024

Rok 2024 zapowiada kontynuację ewolucji w sektorze zamówień publicznych, z naciskiem na innowacje technologiczne, cyfryzację procesów oraz dalsze usprawnienie procedur przetargowych. Oczekuje się, że wprowadzone zostaną nowe regulacje wspierające te zmiany, co stworzy nowe możliwości i wyzwania dla wszystkich uczestników procesów zamówień publicznych.

Rozwój Umiejętności i Wiedzy na Rok 2024

Szkolenia planowane na rok 2024 będą skoncentrowane na przygotowaniu uczestników do skutecznego wykorzystania nadchodzących innowacji i zmian regulacyjnych. Zdobycie wiedzy o nowych narzędziach cyfrowych, procedurach oraz optymalizacji procesów przetargowych będzie kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i efektywności na rynku zamówień publicznych.

Znaczenie Proaktywnego Przygotowania na 2024

Dla przedsiębiorstw i specjalistów ds. zamówień publicznych proaktywne przygotowanie się na zmiany, jakie nadejdą w 2024 roku, jest niezbędne do maksymalizacji korzyści z nowych możliwości. Szkolenia i kursy oferujące wgląd w przyszłe trendy oraz nadchodzące regulacje umożliwią uczestnikom lepsze planowanie i strategizowanie działań w kontekście przetargów publicznych.