Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Autoryzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą- ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Szkolenie na zamówienie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
Ustalany indywidualnie
Godzina

Ustalany indywidualnie

Miasto

Ustalany indywidualnie

Cena

Ustalany indywidualnie

Trener

Monika Kwiatkowska

Szkolenie z autoryzacji podmiotów leczniczych skierowane jest do kadry kierowniczej i przedstawicieli podmiotów leczniczych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w tym szpitali i podstawowej opieki zdrowotnej. 
Uczestnicy dowiedzą się:

 • co to jest autoryzacja, 
 • dlaczego jest ona niezbędna,
 • które podmioty muszą ją uzyskać. 

Szczegółowo omówione zostaną warunki konieczne do spełnienia w procesie ubiegania się o autoryzację oraz znaczenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Program zawiera wyjaśnienie procedury składania wniosku o autoryzację, harmonogramu oraz procesu rozpatrywania wniosku, a także przybliży kroki niezbędne do przygotowania się do wizyty autoryzacyjnej. Dodatkowo, uczestnicy poznają potencjalne uchybienia mogące uniemożliwić wydanie autoryzacji oraz sposoby ich naprawy, a także dowiedzą się, jak odpowiednio przygotować podmiot do spełnienia wymogów autoryzacyjnych.

Szkolenie z autoryzacji w formie zamkniętej gwarantuje dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Państwa placówki oraz poruszenie wszelkich kwestii związanych z autoryzacją, które wzbudzają Państwa wątpliwości.

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie
 2. Co to jest autoryzacja i dlaczego trzeba ją uzyskać?
 3. Podmioty zobowiązanie do uzyskania autoryzacji
 4. Warunki, jakie musi spełnić podmiot ubiegający się o wydanie autoryzacji
 5. Wewnętrzny system zarządzania jakością
 6. Kto wydaje autoryzację?
 7. Niezbędne elementy wniosku o wydanie autoryzacji
 8. Harmonogram składania wniosków o autoryzację
 9. Proces rozpatrywania wniosku o autoryzację
 10. Co to jest wizyta autoryzacyjna i jak przebiega? Jak przygotować do niej podmiot wykonujący działalność leczniczą?
 11. Jakie uprawnienia mają pracownicy NFZ w trakcie wizyty autoryzacyjnej?
 12. Protokół z wizyty autoryzacyjnej
 13. Uchybienia uniemożliwiające wydanie autoryzacji, jak je usunąć?
 14. Kiedy Prezes NFZ odmawia wydania autoryzacji? Kiedy można złożyć kolejny wniosek o wydanie autoryzacji?
 15. Czy jest możliwa zmiana autoryzacji?
 16. Jak przygotować podmiot leczniczy do procesu poprzedzającego uzyskanie autoryzacji?

Co otrzymasz?

Dostosowanie terminu

Szkolenie zaplanowane zgodnie z Twoimi preferencjami czasowymi, zapewniające elastyczność i komfort uczestników.

Specjalistyczne wsparcie

Bezpośredni dostęp do eksperta w danej dziedzinie, który zapewnia nie tylko wiedzę, ale i wsparcie merytoryczne na każdym etapie szkolenia.

Personalizacja programu

Program szkolenia skrojony na miarę potrzeb Twojej firmy, uwzględniający specyficzne wymagania i cele.

Certyfikacja ukończenia

Oficjalne potwierdzenie zdobytych umiejętności i wiedzy, stanowiące wartość dodaną dla uczestników i organizacji.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Uczestnicy otrzymują kompleksowy zestaw zasobów edukacyjnych, dostępnych do wykorzystania również po zakończeniu szkolenia.

Gwarancja satysfakcji

Zobowiązanie do dostosowania i poprawy elementów szkolenia, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom klienta.

Trener

Monika Kwiatkowska

Doktor nauk prawych, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, prowadzi szkolenia dla pracowników sektora medycznego i farmaceutycznego oraz administracji publicznej.
Autorka kilkuset publikacji, w tym monografii z zakresu tematyki jakości w ochronie zdrowia: Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej, komentarzy praktycznych  i odpowiedzi, m.in. z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa medycznego, prawa farmaceutycznego.
Certyfikowany mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.