Zamów szkolenie zamknięte dla swojej placówki!

Sprawdź nasze propozycje szkoleń zamkniętych lub uzupełnij formularz i opisz szkolenie, którego potrzebujesz.

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych, autoryzacja, akredytacja i inne obowiązki podmiotów wykonujących działalność leczniczą w świetle ustawy o Jakości w Ochronie Zdrowia i Bezpieczeństwie Pacjenta

Szkolenie na zamówienie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
Ustalany indywidualnie
Godzina

Ustalany indywidualnie

Miasto

Ustalany indywidualnie

Cena

Ustalany indywidualnie

Trener

Monika Kwiatkowska

Nasze szkolenie zapewnia kompleksowe przygotowanie do wprowadzenia nowych przepisów dotyczących obowiązków związanych z jakością i bezpieczeństwem w opiece zdrowotnej. 
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

 • tworzenia wewnętrznych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem, 
 • raportowania zdarzeń niepożądanych,
 • procedur niezbędnych do uzyskania autoryzacji i akredytacji. 

Adresowane do kadry zarządzającej oraz personelu medycznego szkolenie umożliwi placówkom leczniczym dostosowanie się do wymogów ustawy, co przyczyni się do uniknięcia sankcji za niezgodność z regulacjami oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pacjentów i jakości świadczonych usług zdrowotnych. Z kursu wyniesiesz nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które pozwolą na skuteczne wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu placówki.

Program szkolenia:

 1. Ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta-cel wprowadzenia i nowe obowiązki podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 2. Monitorowanie zdarzeń niepożądanych:
  • Elementy składające się na system jakości w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.
  • Czym są zdarzenia niepożądane? Definicja, przykłady.
  • Kategorie zdarzeń niepożądanych wyodrębnione w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.
  • Co oznacza monitowanie zdarzeń niepożądanych?
  • Które podmioty będą zobowiązanie do raportowania zdarzeń niepożądanych?
  • Dwupoziomowy system monitorowania zdarzeń niepożądanych.
  • Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem- jak powinien wyglądać prawidłowo funkcjonujący system w danym podmiocie?
  • Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem a normy ISO oraz inne systemy i procesy zarządzania jakością w ochronie zdrowia.
  • Obowiązki podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem. 
  • Podział obowiązków w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w związku z obsługą zdarzeń niepożądanych.
  • Zadania kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  • Zadania personelu podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  • Ochrona osoby zgłaszającej zdarzenie niepożądane. Działania represyjne.
  • Nadzwyczajne złagodzenie kary zamiast klauzuli no-fault.
  • Kwalifikacja zdarzeń niepożądanych na podstawie oceny stopnia ciężkości oraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia.
  • Co oznacza analiza przyczyn źródłowych zdarzeń niepożądanych?
  • Zespoły ds. analizy przyczyn źródłowych.
  • 8 etapów analizy przyczyn źródłowych zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wytycznych do prowadzenia analiz przyczyn źródłowych.
  • Badanie opinii i doświadczeń pacjentów.
  • Raport jakości.
  • Rejestr Zdarzeń Niepożądanych.
  • Jak przygotować podmiot leczniczy do nowych obowiązków?
 3. Autoryzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  • Wprowadzenie.
  • Co to jest autoryzacja i dlaczego trzeba ją uzyskać ?
  • Które podmioty będą zobowiązanie do uzyskania autoryzacji ?
  • Jakie warunki musi spełnić podmiot ubiegający się o wydanie autoryzacji ?
  • Wewnętrzny system zarządzania jakością.
  • Kto wydaje autoryzację?
  • Wniosek o wydanie autoryzacji, niezbędne elementy.
  • Harmonogram składania wniosków o autoryzację.
  • Proces rozpatrywania wniosku o autoryzację.
  • Co to jest wizyta autoryzacyjna i jak przebiega? Jak przygotować do niej podmiot wykonujący działalność leczniczą ?
  • Jakie uprawnienia mają pracownicy NFZ w trakcie wizyty autoryzacyjnej ?
  • Protokół z wizyty autoryzacyjnej.
  • Uchybienia uniemożliwiające wydanie autoryzacji, jak je usunąć?
  • Kiedy Prezes NFZ odmawia wydania autoryzacji? Kiedy można złożyć kolejny wniosek o wydanie autoryzacji ?
  • Czy jest możliwa zmiana autoryzacji ?
  • Jak przygotować podmiot leczniczy do procesu poprzedzającego uzyskanie autoryzacji?
 4. Akredytacja
  • Co to jest akredytacja i dlaczego warto ją uzyskać?
  • Kto udziela akredytacji?
  • Co obejmują standardy akredytacyjne?
  • Ocena stopnia spełnienia standardów akredytacyjnych przez podmiot wnioskujący o udzielenie akredytacji.
  • Na czym polega procedura oceniająca?
  • Przebieg przeglądu akredytacyjnego.
  • Raport z przeglądu
  • Warunki udzielenia akredytacji.
  • Kiedy Minister Zdrowia może odmówić udzielenia akredytacji?
  • Procedura oceniająca w okresie ważności akredytacji.
  • Nabór kandydatów do pełnienia funkcji wizytatora.
  • Rada akredytacyjna.
  • Jak przygotować podmiot leczniczy do procesu poprzedzającego uzyskanie akredytacji?
 5. System świadczeń kompensacyjnych
 6. Rejestry medyczne
 7. Jak przygotować placówkę do nowych przepisów?

Co otrzymasz?

Dostosowanie terminu

Szkolenie zaplanowane zgodnie z Twoimi preferencjami czasowymi, zapewniające elastyczność i komfort uczestników.

Specjalistyczne wsparcie

Bezpośredni dostęp do eksperta w danej dziedzinie, który zapewnia nie tylko wiedzę, ale i wsparcie merytoryczne na każdym etapie szkolenia.

Personalizacja programu

Program szkolenia skrojony na miarę potrzeb Twojej firmy, uwzględniający specyficzne wymagania i cele.

Certyfikacja ukończenia

Oficjalne potwierdzenie zdobytych umiejętności i wiedzy, stanowiące wartość dodaną dla uczestników i organizacji.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Uczestnicy otrzymują kompleksowy zestaw zasobów edukacyjnych, dostępnych do wykorzystania również po zakończeniu szkolenia.

Gwarancja satysfakcji

Zobowiązanie do dostosowania i poprawy elementów szkolenia, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom klienta.

Trener

Monika Kwiatkowska

Doktor nauk prawych, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, prowadzi szkolenia dla pracowników sektora medycznego i farmaceutycznego oraz administracji publicznej.
Autorka kilkuset publikacji, w tym monografii z zakresu tematyki jakości w ochronie zdrowia: Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej, komentarzy praktycznych  i odpowiedzi, m.in. z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa medycznego, prawa farmaceutycznego.
Certyfikowany mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.