Zamów szkolenie zamknięte dla swojej placówki!

Sprawdź nasze propozycje szkoleń zamkniętych lub uzupełnij formularz i opisz szkolenie, którego potrzebujesz.

Terminy obowiązywania posiadanych decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów- szkolenie zamknięte

Szkolenie na zamówienie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
Ustalany indywidualnie
Godzina

Ustalany indywidualnie

Miasto

Ustalany indywidualnie

Cena

Ustalany indywidualnie

Szkolenie z najnowszych zmian Ustawy o odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podczas zajęć dowiesz się wszystkiego co dotyczy terminów obowiązywania decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz zmian w ustawach. Szkolenia te skierowane są do firmy odbierających i przetwarzających odpady, firm posiadających decyzje odpadowe, firm transportowych, które zajmują się transportem odpadów oraz do pracowników administracji publicznej. 

Szkolenie indywidualne z gospodarki odpadami 

Możemy dostosować program szkolenia do potrzeb Twojej firmy, skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się co możemy dla Ciebie przygotować. Podczas naszych zajęć ważnym elementem programu jest panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy mogą zadawać pytania prowadzącemu i wspólnie z nim rozwiązywać problemy związane z ich pracą. 

Program szkolenia:

 1. Orzecznictwo – właściwości organów
 2. Założenia nowelizacji ustaw odpadowych 2018-2022
 3. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów/pozwolenie zintegrowane a zezwolenia odpadowe do których decyzji stosujemy dodatkowe wymagania związane z monitoringiem, kontrolą WIOŚ, operatem p-poż. oraz zabezpieczeniem roszczeń?
 4. Wniosek o wydanie decyzji i wymagane załączniki. Tytuły prawne do gospodarowania
  nieruchomością. załącznik graficzny - kiedy i po co?
 5. Operat przeciwpożarowy - kiedy jest wymagany? Czym są odpady palne?
 6. Zabezpieczenie roszczeń. Maksymalna i największa masa. Zabezpieczenie łączone.
 7. Skutki braku ustanowienia zabezpieczenia lub braku kontynuacji zabezpieczenia.
 8. Wygaśnięcie zabezpieczenia.
 9. Postanowienie o zabezpieczeniu po zmianie formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń.
 10. Kontrola w miejscu prowadzenia działalności
 11. Współdziałanie z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej
 12. Czym jest istotna zmiana w gospodarce odpadami?
 13. Wydanie decyzji - nowe element
 14. Kiedy ważność dotychczasowej decyzji przedłuży się do 31.12.2025 r.
 15. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem lub szukasz innego tematu- skontaktuj się z nami! 

Co otrzymasz?

Dostosowanie terminu

Szkolenie zaplanowane zgodnie z Twoimi preferencjami czasowymi, zapewniające elastyczność i komfort uczestników.

Specjalistyczne wsparcie

Bezpośredni dostęp do eksperta w danej dziedzinie, który zapewnia nie tylko wiedzę, ale i wsparcie merytoryczne na każdym etapie szkolenia.

Personalizacja programu

Program szkolenia skrojony na miarę potrzeb Twojej firmy, uwzględniający specyficzne wymagania i cele.

Certyfikacja ukończenia

Oficjalne potwierdzenie zdobytych umiejętności i wiedzy, stanowiące wartość dodaną dla uczestników i organizacji.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Uczestnicy otrzymują kompleksowy zestaw zasobów edukacyjnych, dostępnych do wykorzystania również po zakończeniu szkolenia.

Gwarancja satysfakcji

Zobowiązanie do dostosowania i poprawy elementów szkolenia, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom klienta.

Trener

Larysa Bogdan-Zasikowska

Z wykształcenia, technik chemik, inżynier inżynierii środowiska, absolwentka Technikum Chemicznego, Politechniki Warszawskiej, ukończone studia podyplomowe na wydziale Prawa i administracji UAM w Poznaniu, studia podyplomowe – Zarządzanie BHP – Uniwersytet Ekonomiczny – Poznań, posiada I stopień specjalizacji z higieny i epidemiologii, specjalizująca się w szeroko pojętymi zagadnieniami ochrony środowiska, w tym w szczególności gospodarki odpadami, przemysłu wydobywczego, prawa ochrony środowiska oraz prawa budowlanego i administracyjnego. Posiada staż pracy w organach administracji państwowej, zarówno w dziedzinie badań w zakresie nadzoru zanieczyszczeń gleby, powietrza jak i wody, nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, sporządzania opiniowania dokumentacji projektowej w branży zajmującej się gospodarką odpadami. 

Współpracuje z firmami w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska, procesów przetwarzania odpadów i ich wykorzystania, sporządza dokumentację w tym zakresie. Jest autorką zgłoszeń patentowych trzech wynalazków dla potrzeb firm. Prowadzi również zagadnienia związane z innymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi dla firm w zakresie prawa budowlanego i ochrony środowiska, bhp. Sporządza również wszelkie dokumentacje związane z procesem inwestycyjnym, w tym m.in. oceny oddziaływania na środowisko, a także związane z programami gospodarki niskoemisyjnej. Przeprowadzała liczne szkolenie i doradztwo w zakresie ochrony środowiska, w tym przeprowadziła szkolenia związane z tematyką Ochrony Środowiska i gospodarki niskoemisyjnej w świetle projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.