Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Zastosowanie muzyki klasycznej w rozwoju emocjonalnym i poznawczym dziecka. Szkolenie Zamknięte

Szkolenie na zamówienie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
Ustalany indywidualnie
Godzina

Ustalany indywidualnie

Miasto

Ustalany indywidualnie

Cena

Ustalany indywidualnie

Trener

Paulina Wójcik

Nauka muzyką. Pobudź kreatywność dzieci

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, dlaczego tak ważne jest wprowadzanie dzieci od najmłodszych lat w świat muzyki, szczególnie klasycznej i jaki ma ona wpływ na dziecko. Poznają sposoby, jak zaprezentować uczniom różnorodne utwory muzyczne i jak zachęcić ich do aktywnego przeżywania muzyki oraz jak można wykorzystać rekwizyty podczas zajęć i zabaw przy muzyce. Będą zabawy muzyczno-ruchowe, tworzenie interpretacji do utworów, improwizacje ruchem, instrumentacje utworów klasycznych z użyciem instrumentów perkusyjnych, ćwiczenia relaksująco – wyciszające, muzyczne przerywniki, a przede wszystkim sposoby na pobudzanie kreatywności i wyobraźni dziecięcej.

Cele szkolenia:

 • poznanie sposobów na wykorzystanie muzyki klasycznej w ćwiczeniach aktywizujących, wyciszająco – relaksujących, niwelujących zbędne napięcia mięśniowe, koordynacyjnych
 • zapoznanie z autorskimi ćwiczeniami umuzykalniającymi do wykorzystania na różnych etapach nauczania
 • zapoznanie z atrakcyjną dla dzieci literaturą z zakresu muzyki klasycznej, którą można wykorzystywać podczas zajęć z dziećmi
 • poznanie pomysłów na ciekawe wykorzystanie rekwizytów podczas tańców i zabaw muzycznych
 • poznanie ciekawych zabaw i ćwiczeń tanecznych
 • wzbogacenie warsztatu nauczyciela o praktyczne sposoby rozwinięcia u dzieci plastyczności i koordynacji ruchowej
 • poznanie sposobów na tworzenie ciekawych układów choreograficznych do muzyki klasycznej
 • zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi w muzyce (np.: tempo, dynamika, artykulacja itp.)

Treści szkoleniowe:

 1. wiedza o wpływie muzyki klasycznej na różne aspekty rozwoju dziecka
 2. zabawy ilustrujące budowę utworu
 3. opowieści ruchowe (scenki) tworzone do muzyki 
 4. pomysły na swobodne improwizacje ruchem
 5. zasady tworzenia układów choreograficznych dla dzieci
 6. proste układy choreograficzne do utworów muzycznych i piosenek przydatne np. podczas organizacji przedstawień i występów w przedszkolu i w szkole
 7. ciekawe pomysły na użycie rekwizytów podczas zabaw i tańców
 8. przystępna i atrakcyjna dla dzieci muzyka klasyczna, którą można wykorzystywać na zajęciach z dziećmi
 9. ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (pobudzające i hamujące ruch), kształtujące refleks i koncentrację
 10. zabawy i gry muzyczno – ruchowe, pomagające w rozwoju koordynacji wzrokowo – ruchowej

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • opisy ćwiczeń, zabaw i tańców prezentowanych na szkoleniu
 • zestaw nagrań utworów wykorzystanych do zabaw i ćwiczeń
 • nagrania podkładów muzycznych do tańców
 • nuty instrumentacji prezentowanych na szkoleniu
 • listę przystępnych i atrakcyjnych dla dzieci utworów muzyki klasycznej 
 • praktyczne wskazówki do konstruowania i prowadzenia zajęć umuzykalniających
 • wiadomości teoretyczne
 • słowniczek przydatnych pojęć i terminów muzycznych
 • obszerną bibliografię

 

Co otrzymasz?

Dostosowanie terminu

Szkolenie zaplanowane zgodnie z Twoimi preferencjami czasowymi, zapewniające elastyczność i komfort uczestników.

Specjalistyczne wsparcie

Bezpośredni dostęp do eksperta w danej dziedzinie, który zapewnia nie tylko wiedzę, ale i wsparcie merytoryczne na każdym etapie szkolenia.

Personalizacja programu

Program szkolenia skrojony na miarę potrzeb Twojej firmy, uwzględniający specyficzne wymagania i cele.

Certyfikacja ukończenia

Oficjalne potwierdzenie zdobytych umiejętności i wiedzy, stanowiące wartość dodaną dla uczestników i organizacji.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Uczestnicy otrzymują kompleksowy zestaw zasobów edukacyjnych, dostępnych do wykorzystania również po zakończeniu szkolenia.

Gwarancja satysfakcji

Zobowiązanie do dostosowania i poprawy elementów szkolenia, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom klienta.

Trener

Paulina Wójcik

Ekspertka w dziedzinie edukacji muzycznej z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Jej specjalizacja obejmuje szeroki zakres metod i technik, w tym zabawy umuzykalniające, metody Carla Orffa i Batii Straussa, a także wykorzystanie muzyki klasycznej w edukacji.

Pasja i Profesjonalizm
Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie oraz Akademię Muzyczną w Katowicach. Obecnie prowadzi prace badawcze i jest w trakcie pisania przewodu doktorskiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest autorką książki "Nauczmy dzieci śpiewać" i licznych artykułów naukowych.

Różnorodność i Integracja
Dzięki biegłej znajomości języka ukraińskiego trenerka prowadzi szkolenia skierowane do dzieci-uchodźców z Ukrainy oraz programy integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich.

Doświadczenie i Referencje
Jej szkolenia cieszą się dużym uznaniem, co potwierdzają pozytywne opinie i współpraca z renomowanymi instytucjami takimi jak Narodowe Forum Muzyki czy ośrodki szkoleniowe Perfectus i Edukacja Interaktywna w Krakowie.