Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Nowy awans zawodowy nauczycieli — Nowelizacja Karty Nauczyciela

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy organów prowadzących szkoły,
 • dyrektorzy szkół i przedszkoli.


Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z obowiązującymi od 01 września 2022 roku przepisami prawa wynikającymi z nowelizacji Karty Nauczyciela oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela.
 • Nabycie umiejętność planowania i dokumentowania ścieżki awansu zawodowego.
 • Zdobycie wiedzy na temat wymagań związanych z awansem zawodowym.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zmian w sposobie i trybie dokonywania oceny pracy.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Zapoznanie z obowiązującymi od września 2022 roku przepisami prawa wynikającymi z nowelizacji Karty Nauczyciela oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela.
 2. Nauczyciel początkujący – kto to jest?
 3. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów:
     a) nauczyciele zatrudniani w szkole począwszy od 1 września 2022 r.,
     b) nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego,
     c) nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego lecz do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych.
 4. Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów, którzy pracowali w szkole przed 1 września 2022 r.
 5. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)).
 6. Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych.
 7. Przykładowe ścieżki awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
 8. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów.
 9. Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów – skrócenie w okresie przejściowym okresu pracy wymaganego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 10. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))
 11. Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych.
 12. Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz wpływ oceny pracy na możliwość awansu zawodowego.
 13. Podsumowanie - Dyskusja, wymiana spostrzeżeń, pytania

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Specjalista ds. szkolenia w obszarze administracji, kontroli dydaktycznej i zarządzania edukacją, a także informatyki. Pełnił funkcję dyrektora placówki oświatowej przez dwa okresy kadencyjne. Zajmował stanowisko wizytatora oraz starszego wizytatora w ramach Kuratorium Oświaty.

Szkolenie archiwalne