Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Archiwizacja w jednostkach kultury

Gwarancja terminu

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie z archiwizacji w instytucjach kultury

Aby uczestniczyć w kursie wystarczy:

 • komputer stacjonarny/laptop/notebook
 • stały dostęp do internetu
 • przeglądarka internetowa (np. Google Chrome)

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program

 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją w instytucjach kultury:
  • ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
  • podstawowe definicje
  • obowiązki placówki wytwarzającej i niewytwarzającej materiałów archiwalnych
  • formy ochrony prawnej dokumentacji i sankcje prawno-karne
  • ustalanie jednostek wytwarzających dokumentację o wieczystym okresie przechowywania – procedura i kryteria
 2. Rodzaje współczesnej dokumentacji
 3. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji:
  • kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
  • podział dokumentacji na kategorie archiwalne
  • okresy przechowywania dokumentacji w instytucjach kultury
 4. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów
  • tradycyjny obieg dokumentacji
  • elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją
  • systemy kancelaryjne – jakie obowiązki mają instytucje kultury?
  • czy musimy rezygnować z dzienników korespondencji przychodzącej/wychodzącej
  • „Współpraca”, „Korespondencja wychodząca/przychodząca”, „Pisma różne/inne/pozostałe” – dlaczego taki opis jest błędny, jak uporządkować i jak długo przechowywać taką dokumentację?
  • instrukcja kancelaryjna - jaki system kancelaryjny wybrać?
  • jednolity rzeczowy wykaz akt dla instytucji kultury.
 5. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt:
  • organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
  • cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
  • planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego – kogo dotyczy?
  • personel archiwum zakładowego i składnicy akt
  • lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
  • wyposażenie archiwum zakładowego
  • przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
  • gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
  • środki ewidencyjne archiwum zakładowego
  • udostępnianie dokumentacji
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – co, kiedy i na jakich zasadach możemy niszczyć?
  • przekazywane dokumentacji do archiwum państwowego
  • kontrola archiwum zakładowego – jak się przygotować?
 6. Wybrane elementy ochrony danych osobowych.
 7. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac.
 8. Archiwizowanie dokumentacji audiowizualnej, ulotnej i informatycznych nośników danych.
 9. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.
 10. Panel dyskusyjny

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Anna Rzewuska

Absolwentka Archiwistyki na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz kursów kancelaryjno-archiwalnych i szkoleń metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Praktyk, na co dzień współpracuje z archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z najnowszymi przepisami. Od wielu lat tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej. 
Pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, porządkując zasób archiwalny ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i firm prywatnych oraz organizując i prowadząc ich archiwa zakładowe i składnice akt. 

Współpracowała/współpracuje m.in. z: 

Centralną Komisją Egzaminacyjną, Polską Akademią Nauk, Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Fundacją BGK, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
Naczelną i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, Krajową Radą Radców Prawnych, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskim LNG, Instytutami  Sieci Badawczej „Łukasiewicz”, Głównym Urzędem Miar, sądami, teatrami, instytucjami i ośrodkami kultury, biurami festiwalowymi, urzędami miast i gmin, starostwami powiatowymi, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo badawczymi. 
Aktualnie zarządza archiwum zakładowym PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
Specjalizuje się w archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzaniu dokumentacją w jednostce, prowadzeniu archiwów zakładowych i składnic akt oraz tworzeniu i wdrażaniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Szkolenie archiwalne