Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Cyberbezpieczeństwo w archiwum- szkolenie od podstaw

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa w archiwum

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa ma na celu umożliwienie uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zapewniania bezpieczeństwa danych w archiwach

Program szkolenia obejmuje zarówno podstawowe tematy związane z cyberbezpieczeństwem, w tym z:

 • zagrożeniami cybernetycznymi,
 • ustalaniem celów ochrony danych,
 • wdrażaniem policy i procedur dotyczących ochrony danych,
 • monitorowaniem i audytowaniem systemów informatycznych,
 • oraz wdrażaniem systemów ochrony danych.

Uczestnicy mogą również poznać różne technologie i narzędzia wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w archiwach.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z cyberbezpieczeństwa w archiwum:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego tworzenia planu Cyberbezpieczeństwa w organizacji.

Podczas szkolenia:

 1. Zdobędziesz wiedzę o podstawach cyberbezpieczeństwa: Uczestnicy nauczą się definicji i kluczowych pojęć związanych z cyberbezpieczeństwem.
 2. Poznasz technologie i narzędza cyberbezpieczeństwa: Szkolenie zapewni przegląd narzędzi i technologii służących do ochrony danych przechowywanych w archiwum.
 3. Nauczysz się bezpiecznych praktyk i procedur: Uczestnicy poznają najlepsze praktyki i procedury, które pomogą im w ochronie danych archiwalnych przed cyberzagrożeniami i utratą danych.
 4. Dowiesz się jak wdrożyć programy kontroli dostępu: Szkolenie nauczy, jak efektywnie wdrożyć programy kontroli dostępu i zarządzania systemami archiwalnymi.
 5. Rozwiniesz umiejętności reagowania na cyberzagrożenia: Uczestnicy nauczą się, jak zapobiegać i reagować na cyberzagrożenia w archiwum.

Adresaci szkolenia z cyberbezpieczeństwa: 

Skierowane są do pracowników firm/instytucji/organizacji, które chcą wdrożyć politykę Cyberbezpieczeństwa zwłaszcza w kwestii ochrony archiwum.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Definicje i podstawowe pojęcia związane z cyberbezpieczeństwem
 2. Założenia i wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa w archiwum
 3. Przegląd podstawowych technologii i narzędzi służących do zarządzania cyberbezpieczeństwem w archiwum
 4. Bezpieczne praktyki i procedury w celu ochrony danych przechowywanych w archiwum
 5. Jak wdrożyć programy kontroli dostępu i zarządzania systemami archiwalnymi
 6. Jak zapobiegać i reagować na cyberzagrożenia w archiwum
 7. Jak wykorzystać narzędzia i technologie w celu zachowania bezpieczeństwa danych z archiwum.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Dawid Żądłowski

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydział Historii, specjalizacja archiwista. Od ponad 16 lat związany zawodowo z IPN. Od początku ścieżki zawodowej zajmuje się z szeroką rozumianą digitalizacją materiałów archiwalnych. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, aktywny współpracownik Archiwisty24 i Internetowego Forum Archiwalnego mający na swym koncie publikacje na temat digitalizacji. Od kilku lat prowadzi autorski blog CYFROWE ARCHI#WA na którym dzieli się wiedzą o doświadczenie z takich obszarów jak: archiwizacja cyfrowa, cyfryzacja, digitalizacja, cyberbezpieczeństwo oraz cyfrowej ochrony zbiorów. Wydaje też newsletter CYFROWE ARCHI#WA. Historycznie zainteresowany Kancelarią Królewską ostatnich Wazów.

Szkolenie archiwalne