Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Digitalizacja dokumentacji w świetle jej archiwizacji i aktualnego stanu prawnego

Szkolenie online

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie ma na celu zapewnienie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania procesem digitalizacji dokumentacji w instytucji. 

Kurs skupia się na różnych aspektach procesu digitalizacji, w tym na:

 • kwestiach prawnych,
 • typowaniu,
 • przygotowaniu dokumentacji do digitalizacji,
 • a także na technicznych aspektach tego procesu.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z digitalizacji:

 1. Zrozumienie podstaw prawnych: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących digitalizacji i archiwizacji dokumentacji.
 2. Poznanie procesu typowania dokumentacji: Szkolenie przekaże praktyczne informacje o tym, jak wybierać dokumenty do digitalizacji oraz przygotowywać je do tego procesu, w tym konieczne zabiegi konserwatorskie.
 3. Umiejętności techniczne w digitalizacji: Uczestnicy nauczą się, jak stosować różne technologie digitalizacji, wybierać parametry skanowania i formaty zapisu oraz dbać o obróbkę graficzną i kontrolę jakości.
 4. Zrozumienie zasad udostępniania digitalizowanych dokumentów: Szkolenie przybliży zasady udostępniania skopiowanej dokumentacji, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych i innych prawnych aspektów udostępniania.
 5. Zastosowanie wiedzy w praktyce: Uczestnicy będą mogli stosować zdobytą wiedzę w codziennej pracy, co przyczyni się do efektywnego zarządzania dokumentacją i uniknięcia błędów prawnych oraz technicznych w procesie digitalizacji.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

I. Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 2. Przepisy wykonawcze do Ustawy
 3. Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

II. Typowanie i przygotowanie dokumentacji do digitalizacji

 1. Digitalizacja – wprowadzenie do zagadnienia.
 2. Typowanie dokumentacji do digitalizacji
 3. Przesłanki typowania dokumentacji do digitalizacji.
 4. Przygotowanie dokumentacji do procesu digitalizacji.
 5. Niezbędne zabiegi konserwatorskie przed digitalizacją.
 6. Paginacja/foliacja dokumentacji, sygnatury i numery inwentarzowe.
 7. Przykładowe wytyczne do digitalizacji.
 8. Zasady udostępniania dokumentacji i materiałów archiwalnych a digitalizacja (ochrona danych osobowych, ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku, prawo autorskie, itp.)

III. Techniczne aspekty digitalizacji

 1. Normatywy regulujące digitalizację
 2. Technologie digitalizacji i rodzaje skanerów.
 3. Skanowanie - parametry i formaty zapisu.
 4. Obróbka graficzna i kontrola jakości.
 5. Przygotowanie i udostępnienie kopii cyfrowych..
 6. Zabezpieczenie kopii wzorcowych.
 7. Na styku EZD i digitalizacji.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Roman Stempel

Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 19-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. 
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz z organizacją obiegu dokumentów papierowych i elektronicznych w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. 
Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno- archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Posiada ponad 12-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził kilka tysięcy godzin kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

Szkolenie archiwalne