Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Edukacja włączająca- Rewolucja w polskim systemie edukacji

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Cel/ korzyści: 

 1. Wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie edukacji włączającej,
 2. Zdobycie umiejętność identyfikacji barier towarzyszących wdrażaniu edukacji włączającej,
 3. Wiedza na temat przepisów i procedur regulujących funkcjonowanie szkół i przedszkoli w realizacji edukacji włączającej,
 4. Zdobycie wiedzy z zakresu współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami służącej ocenie funkcjonowania dziecka, planowaniu oraz realizacji wsparcia dziecka i rodziny,
 5. Zdobycie umiejętności organizowania współpracy między nauczycielami i specjalistami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi,
 6. Uzyskanie wsparcia w zakresie metod i form pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
   

Opis szkolenia:

Szkolenie nauczy Cię określać warunki konieczne do wdrożenia edukacji włączającej. Dowiesz się co jest konieczne do zrealizowania, by funkcjonować jako placówka włączająca.

 

Adresaci: 

 • Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 • Nauczyciele oraz Nauczyciele specjaliści,
 • Pedagodzy oraz Pedagodzy specjalni,
 • Psycholodzy,
 • Terapeuci

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Edukacja integracyjna
 2. Standardy europejskie
 3. Wczesne rozpoznawanie możliwości psychofizycznych ucznia
 4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
 5. Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia
 6. Współpraca nauczycieli i specjalistów
 7. Tworzenie niezbędnych dokumentów w edukacji włączającej

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Anna Krause

Absolwentka prawa, pedagogiki i historii z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela współorganizującego kształcenie, nauczyciela historii. Wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe oraz znajomość prawa oświatowego w przystępny i co najważniejsze praktyczny sposób potrafi wytłumaczyć nawet najbardziej skomplikowane przepisy prawa

Szkolenie archiwalne