Certyfikowany Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001 z egzaminem

Zapisz się na 4-dniowy kurs i zostań audytorem wewnętrznym. Obowiązuje rabat za wczesny zapis! Spiesz się- Liczba miejsc ograniczona

Excel w oświacie

Gwarancja terminu

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Inne dostępne terminy

Typ Szkolenie online
Data

25.11.2024

Godzina

09:00 - 14:00

Cena
354 zł (netto)
Zapisz się na szkolenie

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w oświacie

Głównym celem szkolenia jest zdobycie i rozwinięcie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel w rozwiązywaniu problemów oświatowych, szczególnie uwzględniając finanse w oświacie. 

Szkolenie skupia się na aspektach praktycznych wykorzystania programu Excel, poszczególne ćwiczenia będą realizowane z wykorzystaniem danych oświatowych, w tym danych SIO, danych z arkuszy organizacji szkół, danych z Rb oraz danych subwencyjnych

Po zakończeniu szkolenia, modele, które były wykorzystywane, wraz z krótkimi instrukcjami, zostaną przekazane uczestnikom.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  1. Zdobycie i udoskonalanie umiejętności obsługi Excela: Uczestnicy przypomną sobie podstawy pracy w Excelu, nauczą się efektywnego korzystania z funkcji takich jak zamrażanie komórek, suma, średnia, co jest niezbędne w codziennej pracy z danymi.
  2. Poznanie zaawansowanych technik analizy danych: Nabycie wiedzy na temat zaawansowanych narzędzi Excela, takich jak praca na filtrach, sumy częściowe, funkcja „Jeżeli”, tworzenie tabel przestawnych oraz sum warunkowych, co pozwoli na głębszą analizę i lepsze zrozumienie dużych baz danych oraz efektywne tworzenie raportów.
  3. Zastosowanie praktyczne w zarządzaniu finansami i strategią: Uczestnicy nauczą się, jak łączyć i analizować dane finansowe i niefinansowe, co ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu strategii, podziale subwencji między szkoły oraz placówki, a także przy zestawianiu danych finansowych z planami finansowymi jednostek.

Adresaci szkolenia Excel w oświacie:

Szkolenie jest skierowane do pracowników samorządów oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.

Program szkolenia:

1.    Przypomnienie podstaw excela. Komórka. Zamrażanie komórek. Suma. Średnia.

2.    Praca na filtrach. Sumy częściowe. Wykorzystanie w dużych bazach danych.

3.    Funkcja „Jeżeli". Wykorzystanie w porównaniu raportów subwencyjnych o różnych datach wygenerowania.

4.    Tworzenie tabel przestawnych. Wykorzystanie w analizie budżetu.

5.    Sumy warunków. Wykorzystanie w tworzeniu zestawień subwencyjnych na podstawie raportów szczegółowych. Porównanie arkusza organizacji z raportem subwencyjnym.

6.    Łączenie baz danych po kluczach. Wyszukiwanie w bazach danych. Łączenie danych finansowych z niefinansowymi dla potrzeb tworzenia strategii.

7.    Podział subwencji między szkoły i placówki oraz zestawienie go z danymi z planów finansowych. Środki własne samorządu. Podstawowe i użyteczne statystyki finansowe.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Daria Pietrzykowska:

Przez 7 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Absolwentka Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwentka Administracji na Politechnice Warszawskiej. Wykształcenie w obszarze analiz (dodatkowo potwierdzone uzyskanym Certyfikatem Analityka Statystycznego SAS), bardzo dobra znajomość teorii ekonomii oraz statystyki i zagadnień modelowania ekonometrycznego w połączeniu ze znajomością specyfiki prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych jest dla Państwa gwarancją otrzymania wsparcia na najwyższym poziomie.


Grzegorz Pochopień:

Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.
 

Szkolenie archiwalne