Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

EZD - Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Gwarancja terminu

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
28.06.2024
Godzina

09:00 - 13:00 (4h)

Trener

Roman Stempel

Cena
480 zł

Poznaj zasady Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w praktyce! 

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom dogłębnej wiedzy na temat funkcjonowania, obiegu i archiwizacji dokumentacji w systemie EZD. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących zarządzania dokumentacją, procesów kancelaryjnych oraz archiwizacji w ramach systemu EZD, z uwzględnieniem zarówno dokumentacji elektronicznej, jak i papierowej.

Jakie korzyści gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu z EZD?

 1. Zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu podstaw prawnych, przepisów obowiązujących w Polsce i UE w zakresie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
 2. Praktyczne porównanie zasad pracy kancelaryjnej z wykorzystaniem EZD.
 3. Pełne zrozumienie zadań i funkcjonalności EZD.
 4. Nauka systemu EZD w praktyce: wymogi techniczne, moduły systemu, integracja z platformą E-Doręczenia.
 5. Nabycie umiejętności w obszarze funkcjonowania programu EZD, eliminacji problemów technicznych i merytorycznych.
 6. Ugruntowanie wiedzy w zakresie integracji funkcji archiwizacji dokumentacji w modelu tradycyjnym vs. elektronicznym.
 7. Zdobycie gruntownej, praktycznej, warsztatowej wiedzy w zakresie wykorzystania poszczególnych modułów EZD.

Adresaci szkolenia z Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją: 

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji, które dokumentują przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją lub zamierzają korzystać z takiego systemu. 

EZD może być podstawowym lub wspomagającym narzędziem w instytucji. 
 

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej
  • Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
  • Własne normatywy kancelaryjno-archiwalne
 2. Obieg dokumentacji w systemie EZD
  • Dokumentacja elektroniczna i papierowa w systemie EZD
  • System kancelaryjny a system wykonywania czynności kancelaryjnych
  • Czym jest system EZD? Etapy i zasady jego wdrażania
  • EZD jako podstawowy lub wspomagający system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw
  • Rodzaje przesyłek wpływających w systemie EZD i sposoby ich procedowania
  • Wyjątki od podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i ich rodzaje
 3. Czynności kancelaryjne w systemie EZD
  • Zadania punktów kancelaryjnych.
   • rejestracja wpływów
   • odwzorowanie cyfrowe (skanowanie)
   • wprowadzanie metadanych
   • realizacja dekretacji
   • tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego oraz składu informatycznych nośników danych
   • obsługa korespondencji wychodzącej
  • Zadania komórek merytorycznych
   • pojęcie teczki rzeczowej w systemie EZD i stosowanie JRWA
   • zakładanie spraw
   • prowadzenie akt spraw i zbiorów dokumentacji aktowej
  • Tworzenie dokumentacji wewnętrznej i korespondencji wychodzącej
  • Akceptacja wielostopniowa i podpisywanie dokumentów w systemie EZD
 4. Archiwum Zakładowe w systemie EZD.
  • Przejmowanie dokumentacji elektronicznej w systemie EZD
  • Przejmowanie zawartości składów
  • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w systemie EZD
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego. 

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

 • Znajdź właściwy urząd i sprawdź terminy naboru wniosków. Następnie pobierz i wypełnił wniosek, który zazwyczaj jest dostępny na stronie urzędu.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 19-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. 
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz z organizacją obiegu dokumentów papierowych i elektronicznych w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. 
Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno- archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Posiada ponad 12-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził kilka tysięcy godzin kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.