Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Fundusz Pomocy – informacja o niewykorzystanych środkach na koniec roku szkolnego i przedłużenie przepisów na rok szkolny 2023/2024

Szkolenie online

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
15.05.2024
Godzina

09:00 - 14:00 (5h)

Cena
354 zł

Szkolenie z Funduszu Pomocy

Szkolenie zapewni uczestnikom szczegółową wiedzę na temat aktualnych przepisów prawnych, w tym ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, a także zmian wprowadzonych na rok szkolny 2023/2024

Uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo finansować kształcenie, wychowanie przedszkolne, dowożenie oraz inne koszty związane z edukacją dzieci z Ukrainy, w tym zarządzanie dotacjami i środkami z Funduszu Pomocy.
 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Zrozumienie kluczowych przepisów prawnych dotyczących kształcenia i finansowania uczniów z Ukrainy.
 2. Poznanie zmian w finansowaniu i limitach liczby uczniów na rok szkolny 2023/2024.
 3. Umiejętność właściwego zarządzania dotacjami na kształcenie dzieci z Ukrainy, w tym obliczania ich wysokości.
 4. Wiedza na temat tworzenia i zarządzania rachunkami wydzielonymi dla środków z Funduszu Pomocy.
 5. Znajomość sposobów raportowania niewykorzystanych środków oraz przedłużenia terminu ich zwrotu.
 6. Umiejętność klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych z Funduszu oraz wpisywania uczniów z Ukrainy do SIO.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek oświatowych i samorządów, zajmujących się organizacją kształcenia oraz finansowaniem edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy.

 

Program

 1. Podstawa prawna kształcenia i finansowania uczniów z Ukrainy i zmiany wprowadzone na 2024 r.:
     - ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
     - rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy,
 2. Kluczowe przepisy merytoryczne wpływające na finansowanie i rozliczenie. Zmiany w limitach liczby uczniów na rok szkolny 2023/2024.
 3. Finansowanie kształcenia w szkołach dzieci z Ukrainy.
 4. Finansowanie wychowania przedszkolnego dzieci z Ukrainy.
 5. Finansowanie dowożenia dzieci z Ukrainy.
 6. Koszty utworzenia oddziału przygotowawczego, a wysokość subwencji oświatowej/dotacji.
 7. Koszty organizacji bezpłatnej nauki języka polskiego a wysokość subwencji oświatowej/dotacji przy minimalnej liczby godzin j. polskiego do 6,
 8. Dotacje na uczniów z Ukrainy w przedszkolach i szkołach dotowanych - czy dotacje są należne, jaka jest ich wysokość? Obliczenie dotacji  dla ucznia w oddziale ogólnodostępny, przygotowawczym i z bezpłatną nauką języka polskiego.
 9. Rachunek wydzielony dla środków z Funduszu Pomocy,
 10. Czy tworzymy rachunki wydzielone w szkołach?
 11. Raportowanie niewykorzystanych środków z Funduszu. Przedłużenie zwrotu niewykorzystanych środków do 30 września 2024 r. Informacja o niewykorzystanych środkach na 30 sierpnia 2023 i 31 grudnia 2023 r.
 12. Sposoby wykazywania wydatków finansowanych z Funduszu. Wydatki bezpośrednie. Wydatki pośrednie.
 13. Klasyfikacja budżetowa dla środków z Funduszu.
 14. Wpisywanie ucznia z Ukrainy do SIO. Zasady kończenia przypisania i nauki.
 15. Pytania od Uczestników.

 

Trener

Daria Pietrzykowska:

Przez 7 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Absolwentka Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwentka Administracji na Politechnice Warszawskiej. Wykształcenie w obszarze analiz (dodatkowo potwierdzone uzyskanym Certyfikatem Analityka Statystycznego SAS), bardzo dobra znajomość teorii ekonomii oraz statystyki i zagadnień modelowania ekonometrycznego w połączeniu ze znajomością specyfiki prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych jest dla Państwa gwarancją otrzymania wsparcia na najwyższym poziomie.


Grzegorz Pochopień:

Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.