Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Indywidualna działalność gospodarcza a działalność prowadzona w ramach spółek. Różnice, korzyści i wady w zakresie podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki zdrowotnej

Szkolenie online

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

JDG a działalność w formie spółki

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Celem szkolenia jest wskazanie różnic między:

 • różnymi formami działalności w sposobie zarejestrowania,
 • odpowiedzialności za powstałe zadłużenie,
 • a przede wszystkim w okresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, co przekłada się na obowiązek płacenia składek, wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, no i oczywiście bardzo dużych różnic w naliczaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne według tzw. Polskiego Ładu.

Omówione zostaną również zasady rozstrzygania tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń, szczególnie z umowami zlecenia, które mogą być realizowane w ramach działalności lub obok działalności.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pracowników kadrowo-płacowych,
 • wszystkich płatników składek, zarówno małych, średnich i dużych przedsiębiorców,
 • oraz pracowników biur rachunkowych.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:
  - pozarolnicza działalność gospodarcza,
  - twórca i artysta
  - wolny zawód
  - wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
  - akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
  - osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek
 2. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postępowania ZUS w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności – zmiana przepisów w 2021r.
 3. Zmniejszona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wyłącznie dla jednego rodzaju działalności:
  - ulga na start
  - mała składka
  - mały ZUS+
 4. Warunki konieczne do wydłużonego okresu ulgi mały ZUS+ w roku 2023
 5. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:
  - Spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.
  - Twórcy i artyści
  - Akcjonariusze prostych spółek akcyjnych
  - Działalność gospodarcza
 6. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:
  - Zasady ogólne - liniowy
  - Zasady ogólne – skala
  - Karta podatkowa
  - Ryczałt ewidencjonowany
 7. Zasady postępowania przy rozpoczynaniu lub kończeniu prowadzenia działalności, przy zawieszaniu lub wznawianiu działalności, przy zmianie formy opodatkowania.
 8. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:
  - Działalność gospodarcza opodatkowanych PIT
  - Udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT
  - Działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT
 9. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – kogo obowiązuje, zasady i termin.
 10. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:
  - umowa o pracę,
  - umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami,
  - urlopy bezpłatne
  - urlopy wychowawcze,
  - zasiłki macierzyński
  - pozostałe tytułu
  - emeryt-rencista
  - uczeń-student

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Dariusz Suchorowski

Wieloletni praktyk zajmujący się rozstrzyganiem obowiązku ubezpieczeń społecznych i ustalaniem podstawy wymiaru składek. Zagadnienia te sprawdzał i weryfikował jako inspektor kontroli ZUS, następnie jako wicedyrektor w jednym z Oddziałów ZUS. 
Był również członkiem komisji egzaminacyjnej na stanowisko inspektora kontroli. 
Od kilku lat jest trenerem i wykładowcą na wyższych uczelniach oraz w firmach szkoleniowych.

Szkolenie archiwalne