Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Jakość w ochronie zdrowia. Monitorowanie zdarzeń niepożądanych- nowe obowiązki podmiotów leczniczych

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Zgodnie z ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą (nawet jednoosobowe praktyki lekarskie i pielęgniarskie) bez względu na wielkość, czy sposób finansowania będą musiały wprowadzić:

 • wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, 
 • monitorować zdarzenia niepożądane, 
 • raportować je do Rejestru Zdarzeń Niepożądanych prowadzonego przez Ministra Zdrowia, 
 • chronić personel przed działaniami represyjnymi. 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Ze szkolenia dowiesz się m.in. 

 1. Jakie są obowiązki podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, 
 2. Co to są zdarzenia niepożądane;
 3. Kiedy trzeba prowadzić analizę przyczyn źródłowych zdarzeń niepożądanych;
 4. Jakie obowiązki ciążą na kierowniku podmiotu leczniczego, a jakie na personelu;
 5. Co to są działania represyjne;
 6. Jak przygotować podmiot leczniczy do nowych obowiązków;

Adresaci szkolenia z jakości w ochronie zdrowia:

Szkolenie skierowane jest głównie do kadry kierowniczej oraz personelu i przedstawicieli wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym szpitali, POZ i innych podmiotów leczniczych, zarówno publicznych jak i prywatnych. 

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Elementy składające się na system jakości w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.
 2. Czym są zdarzenia niepożądane? Definicja, przykłady.
 3. Kategorie zdarzeń niepożądanych wyodrębnione w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.
 4. Co oznacza monitowanie zdarzeń niepożądanych?
 5. Które podmioty będą zobowiązanie do raportowania zdarzeń niepożądanych?
 6. Dwupoziomowy system monitorowania zdarzeń niepożądanych.
 7. Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem - jak powinien wyglądać prawidłowo funkcjonujący system w danym podmiocie?
 8. Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem a normy ISO oraz inne systemy i procesy zarządzania jakością w ochronie zdrowia.
 9. Obowiązki podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem.
 10. Podział obowiązków w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w związku z obsługą zdarzeń niepożądanych.
 11. Zadania kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 12. Zadania personelu podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 13. Ochrona osoby zgłaszającej zdarzenie niepożądane. Działania represyjne.
 14. Nadzwyczajne złagodzenie kary zamiast klauzuli no-fault.
 15. Kwalifikacja zdarzeń niepożądanych na podstawie oceny stopnia ciężkości oraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia.
 16. Co oznacza analiza przyczyn źródłowych zdarzeń niepożądanych?
 17. Zespoły ds. analizy przyczyn źródłowych.
 18. 8 etapów analizy przyczyn źródłowych zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wytycznych do prowadzenia analiz przyczyn źródłowych.
 19. Badanie opinii i doświadczeń pacjentów.
 20. Raport jakości.
 21. Rejestr Zdarzeń Niepożądanych.
 22. Jak przygotować podmiot leczniczy do nowych obowiązków?

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Monika Kwiatkowska

Doktor nauk prawych, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in.  w ramach świadczenia pomocy prawnej w administracji publicznej. 
Prowadzi szkolenia dla pracowników sektora medycznego i farmaceutycznego oraz administracji publicznej.
Autorka kilkuset publikacji, w tym monografii z zakresu tematyki jakości w ochronie zdrowia: Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej, komentarzy praktycznych  i odpowiedzi, m.in. z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa medycznego, prawa farmaceutycznego.
Certyfikowany mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Szkolenie archiwalne