Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

Kadry i płace w oświacie – bieżące wątpliwości

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Okres wakacyjny to okres wielu zmian w przepisach – od Kodeksu pracy przez Kartę Nauczyciela. Wiele z nich jest w fazie projektowej jak tzw. Lex Czarnek 2.0

Poruszanie się w gąszczu przepisów prawa pracy, mocno utrudnia wykonywanie obowiązków przez pracowników kadrowo-płacowych oraz Dyrektora w tym obszarze. Warto zatem poznać zarówno najnowsze przepisy, jak również najczęstsze i najciekawsze problemy i ich rozwiązania w takich obszarach jak: płace, urlopy, czas pracy i wiele innych.

Szkolenie pozwoli zaktualizować wiedzę na temat bieżących spraw kadrowych w oświacie, również w dobie różnych decyzji kadrowych w związku z funkcjonowaniem placówki w okresie początku nowego roku szkolnego. Największe trudności sprawia bowiem nie tyle zrozumienie konkretnych zapisów, co praktyczne ich zastosowanie w konkretnych sytuacjach. Dlatego szkolenie oprócz wyjaśnienia podstawowych zasad skoncentrujemy także na praktycznej analizie konkretnych przykładów.

 

Dla kogo

dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek, kadra zarządzająca placówek oświatowych, pracownicy kadrow-płacowi Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

  • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
  • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
  • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
  • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
     

Program

1. Lex Czarnek 2.0 w kadrach – jakie zmiany niesie za sobą nowelizacja Prawa oświatowego w kadrach szkolnych

2. Rewolucja w Karcie Nauczyciela – omówienie zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli i ich wpływie na kadry i płace

3. Trzynastki – przypomnienie zasad, pytania i odpowiedzi na pojawiające się aktualne problemy

4.  Kadry w oświacie – zasady i bieżące problemy, wątpliwości, w tym m. in.: badania kontrolne, czas pracy nauczyciela i dyrektora placówki, zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum, praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.

5. Płace w oświacie – zasady i aktualne problemy, wątpliwości, w tym m.in.: dodatek za wysługę lat w kilku miejscach pracy, zasady przyznawania dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy, nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

6. Urlopy pracownicze: urlop wypoczynkowy, zdrowotny (np. czasowe zwiększenie wymiaru etatu nauczyciela a prawo do urlopu zdrowotnego), inne urlopy (wybrane problemy).

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, autor licznych książek i publikacji skierowanych do placówek oświatowych, ceniony trener w zakresie szkoleń dla oświaty.
 

Szkolenie archiwalne