Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Komunikacja interpersonalna w środowisku akademickim

Szkolenie online

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Atmosfera na uczelni zależy w dużym stopniu od jakości komunikacji interpersonalnej i przepływu informacji. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji komunikacyjnych poprzez dostarczenie wiedzy dotyczącej mechanizmów rządzących komunikacją oraz usprawnienie umiejętności efektywnego porozumiewania się w sposób jasny, rzeczowy, otwarty i empatyczny.

Szkolenie skierowane jest do: pracowników naukowych, dydaktycznych, administracyjnych i technicznych szkół wyższych

Korzyści:

 • Zwiększenie świadomości na temat barier komunikacyjnych.
 • Poprawa umiejętności posługiwania się technikami komunikacyjnymi.
 • Wzrost motywacji do budowania pozytywnych partnerskich relacji ze studentami oraz innymi pracownikami uniwersytetu.
 • Wypracowanie sposobów dbania o własne interesy w harmonii z otoczeniem.
 • Rozwijanie postawy otwartej na współpracę i jasność w komunikacji

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

Program szkolenia:

 1. Kultura organizacyjna uczelni wyższych i jej wpływ na style komunikacyjne.
 2. Przeszkody i zakłócenia w komunikacji interpersonalnej.
 3. Mechanizmy obronne jako przejaw zablokowanej komunikacji.
 4. Podstawowe zasady efektywnej komunikacji: eskalacja reakcji, dostrojenie w stylu komunikacyjnym do rozmówcy, unikanie ironii i aluzji, spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
 5. Techniki ułatwiające komunikację: aktywne słuchanie, komunikaty pozytywne, pytania otwarte, itp.
 6. Zasady udzielania informacji zwrotnych.
 7. Tytułowanie na uczelni w mowie i piśmie.
 8. Techniki asertywne – przyjaciel w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Barbara Smoczyńska

Certyfikowana trenerka umiejętności psychospołecznych (w styczniu 2002 przyznana rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/34), absolwentka Szkoły Trenerów Intra, dr nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, wieloletnia nauczycielka akademicka w Zakładzie Etyki i Estetyki w Instytucie Filozofii i w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. W latach 2013- 2016 trenerka wewnętrzna i coach UMCS. Absolwentka studiów podyplomowych „Master Coaching – zaawansowane narzędzia coachingowe” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (2016/2017). Specjalistka w zakresie aktywnych metod nauczania dorosłych, terapeutka programu psychoonkologicznego Simontona, trenerka Racjonalnej Terapii Zachowań, ewaluatorka pracy innych trenerów. Od 28 lat szkoli różne grupy zawodowe w zakresie komunikacji, asertywności, umiejętności menedżerskich i przywódczych, autoprezentacji i wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, budowania zespołu, zarządzaniu sobą w czasie, profilaktyki wypalenia zawodowego, Analizy Transakcyjnej, inteligencji emocjonalnej, umiejętności trenerskich, różnic generacyjnych, zarządzania różnorodnością, etykiety w biznesie, przeciwdziałania dyskryminacji i rozwoju osobistego.

Szkolenie archiwalne