Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Rezerwa 0,5% subwencji oświatowej – jak otrzymać dodatkowe środki z MEiN?

Gwarancja terminu

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie dedykowane jest pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, w tym Wójtów, Burmistrzów, Skarbników oraz pracowników Wydziałów Oświaty i Budżetu. Jego głównym celem jest przekazanie uczestnikom konkretnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do skutecznego wnioskowania o dodatkowe środki finansowe przewidziane w ramach rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej
Podczas szkolenia dowiesz się, jak interpretować przepisy prawne, przygotowywać niezbędną dokumentację i stosować kryteria kwalifikacji, aby zwiększyć szanse na uzyskanie dodatkowego finansowania na działania edukacyjne.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Biorąc udział w szkoleniu:

 1. Nauczysz się, jak interpretować i stosować przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzenia MEiN dotyczące podziału subwencji oświatowej;
 2. Zdobędziesz umiejętności w zakresie przygotowywania wniosków o dodatkowe środki;
 3. Poznasz i zrozumiesz różne kryteria kwalifikacyjne, decydujące o przyznaniu środków, w tym kryteria na nadchodzący rok.
 4. Dowiesz się jak efektywnie planować wydatki oświatowe, korzystając z możliwości dodatkowego finansowania;
 5. Poznasz sposoby maksymalizacji zasobów finansowych dostępnych dla szkół i przedszkoli przez strategiczne wykorzystanie środków z rezerwy.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy samorządów
 • Wójtowie
 • Burmistrzowie
 • Skarbnicy
 • Pracownicy Wydziałów Oświaty
 • Pracownicy Wydziałów Budżetu

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Podstawa prawna – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
 2. Zasady rządzące podziałem środków z rezerwy.
 3. Zasady podziału subwencji oświatowej w pigułce.
 4. Kryteria, dla których termin jeszcze nie minął.
  • kryterium I- wzrost zadań;
   • weryfikacja raportów miesięcznych przed wnioskowaniem;
   • szacowanie kwoty przysługującej na wzrost zadań na podstawie raportów miesięcznych i metryczki;
  • kryterium II- zdarzenia losowe;
  • kryterium III- żywioły;
  • kryterium IV- odprawy dla nauczycieli;
  • kryterium V- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych lub zaadoptowanych pomieszczeń;
  • kryterium VI- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
 5. Kryteria, dla których w tym roku termin już minął, ale powtarzają się corocznie.
  • kryterium VII- błędy MEiN;
  • kryterium VIII- inne. Czy to realne kryterium?

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Daria Pietrzykowska:

Przez 7 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Absolwentka Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwentka Administracji na Politechnice Warszawskiej. Wykształcenie w obszarze analiz (dodatkowo potwierdzone uzyskanym Certyfikatem Analityka Statystycznego SAS), bardzo dobra znajomość teorii ekonomii oraz statystyki i zagadnień modelowania ekonometrycznego w połączeniu ze znajomością specyfiki prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych jest dla Państwa gwarancją otrzymania wsparcia na najwyższym poziomie.


Grzegorz Pochopień:

Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.
 

Szkolenie archiwalne